Source Translation
Affiliation Institusjonstilhørighet
Alphanumeric characters Bokstaver og tall
An editorial/review board Redaksjonsråd
announcement oppslag
Auditor/audit/audited Sluttkontroll
Base path Katalogsti
Browse Bla/Bla gjennom
Cite Referere
Cite formation Referansestil
Competing interests Interessekonflikter
Consider Vurder
Copyeditor Språkvasker
Copyright Opphavsrett
Default Standard(verdi)
dependent files Supplerende filer
Directory Mappe
E-mail template E-postmal
Email E-post
Enroll/enrollment Verve/verving
Event Aktivitet
Folder Mappe
Galley Oppsett
Generic Generisk
Grid Grid
Hyperlink Lenke
Journal editor Redaktør
Journal manager Redaksjonsleder
Layout Layout
Locale Språkpakke
Masthead Kolofon
Medium Mellomstor
Notice Merknad eller notis? submission.upload.userGroupDescription
Parser Parsing
Peer reviewer Fagfelle
Plugin Programtillegg
Policy Retningslinjer/Politikk
Principle contact Kontaktperson
Privacy Statement Erklæring om personvern
Proof Korrektur
Proof reader Korrekturleser
References Referanser
Release Lansere/lansering
Rendering support Visning
Review Fagfellevurdering
Reviewing interests Faglige interesser
Season Sesong
Sidebar Sidemeny
Subscription manager Abonnementskontakt
Thumbnail Miniatyrbilde
Uniform Standarisert