Source Translation
Institutional subscriptions Institutionsprenumerationer
Issue galley Numrets publiceringsversion
Item Objekt (menu item --> element)
Journal assistant Redaktionssekreterare
Journal management Tidskriftsadministration
Journal manager Tidskriftsansvarig
Keywords Nyckelord (se även "Index terms")
Language descriptor Språkbeskrivning
Layout Layout
Locale Språk/region
Logotype Logotyp
Lookup database Uppslagsdatabas
Mail Postadress (För e-post används konsekvent email.)
Mailing list E-postlista (För e-post används konsekvent email.)
Manuscript Manuskript
Masthead Redaktionsruta
Masthead (flik) Allmänt
Merge users Slå ihop användare
Note Anteckning/observera
Notification Avisering
One-click reviewer access Granskning utan inloggning
Online payment Betala online
Open Access Open access
Open source Fri och öppen programvara
Options Alternativ
Participants list Deltagarlista
Plugin Plugin
Policy/policies Policy/policyer
Principal contact Primär kontakt
Privacy policy Integritetspolicy
Privacy protection policy Integritetspolicy
Privacy statement Integritetspolicy
Proofreading Korrekturläsning
Proofreading corrections Rättelser efter korrekturläsning
Public identifier Publik identifikator
Publisher Utgivare
Reading tools Läsverktyg
Redirect Omdirigera
Release notes Versionsinformation
Request Förfrågan
requested efterfrågade
Research instrument Forskningsinstrument
Resolve Slå upp (resolver plugin)
Restricted access Begränsad tillgång
Resubmit for review Skicka in igen för ny granskning
Return (Gå) tillbaka
Review Granska/granskning ("peer review" --> "sakkunniggranskning")
Review Options Granskningsalternativ
Review Policy Granskningspolicy (nb. det existerar även "Review Guidelines" --> "Riktlinjer för granskare")
Review Round Granskningsomgång