Source Translation
Reviewer/-ing interests Intresseområden för granskning
Revisions Required Bearbetning krävs
Schedule for publication in ... Ska publiceras i ...
Section editor Sektionsredaktör
Section policies Sektionspolicyer
Self-archiving Parallellpublicering
Settings Inställningar (Se även "Setup".)
Settings wizard Inställningsguide
Setup Konfiguration ( Se även "Settings".)
Sidebar Sidomeny
Site Webbplats (Jfr. även "Homepage")
Site administrator Webbplatsadministratör
Sort Ordna
Sponsor Sponsor
Stage Steg
Standard Review Process Granskningsprocess Standard (se även "Email-Attachment Review Process". OJS 2.4?)
Subject Ämne (Se även "Discipline")
Submission (a submission) Bidrag
Submission (stage) Inskickat
Submission file Bidragsfil (Borde vara "Manuskript"?)
Submission Queue Aktuella bidrag
Submission Unsuitable Bidrag motsvarar inte tidskriftens profil
Subscription Prenumeration
Subscription manager Prenumerationsansvarig
Subscription type Prenumerationsform
Supplementary file Bilaga (ev. delvis rest från 2.4* -- kolla)
Tags Taggar
Tasks Uppgifter
Template Mall
Thumbnail Miniatyrbild
Usage metric Mått på användning
User Home Min sida (ev. 2.4-rest?)
User interface Användargränssnitt
Web feed Webbflöde