Source Translation
book kirja
book teos
description kuvaus
edited volume toimitettu teos
featured esittelyssä
genre lajityyppi
identity tiedot
initials alkukirjaimet
locale kielialue
monograph kirja
monograph kirja
monograph teos
new releases uutuudet
osoittaa assign
press julkaisija
press julkaisijan sivusto
press editor toimittaja
Press Manager Julkaisijan sivuston hallinnoija
reviewer arvioija
Section editor Sarjan toimittaja
series sarja
Series editor Sarjan toimittaja
settings asetukset
spotlight nosto
Summary yhteenveto
title nimike
updated päivitetty
valid kelvollinen