Source Translation
announcement értesítés
approval jóváhagyás
audience célközönség
catalog entry katalógusbejegyzés
copyediting lektorálás
default alapértelmezett
digital-native digitális-bennszülött
Distribution Terjesztés
entry bejegyzés
featured Kiemelt
layout editor tördelőszerkesztő
new release új megjelenés
peer review szakértői értékelés
press kiadó
production megjelentetés
proof kefelenyomat
proofreading korrektúrázás
publication format kiadványformátum
publishing közzététel
recommendation javaslat
reinstated újraindítás
review bírálat
reviewer bíráló
reviewer database szakértői névlista
sales rights értékesítési jogok
submission beküldés vagy kézirat
tab fül