Source Translation
activity toiminta
administrator ylläpitäjä
assignment osoitus
cancel peru
date ajankohta
editorial report toimitustyön raportti
field kenttä
format muoto
invalid virheellinen
item kohde
item nimike
items nimikkkeet
items kohteet
jump siirry
match vastaa
participant osallistuja
permissions luvat
property ominaisuus
publication käsikirjoitusversio
remove poista
required pakollinen
required vaadittu
skip siirry
stage työvaihe
string arvo
upload ladata
valid kelvollinen