Source Translation
activity toiminta
administrator ylläpitäjä
API rajapinta
assignment osoitus
block lohko
cancel peru
competing interest sidonnaisuus
confirm vahvistaa
contributor tekijä
custom mukautettu
dataset tietojoukko
date ajankohta
details tiedot
details asetukset
disclosure saatavuus
editorial report toimitustyön raportti
enabled päällä
endpoint päätepiste
field kenttä
format muoto
genre lajityyppi
ID tunnus
invalid virheellinen
item nimike
item kohde
items kohteet
items nimikkkeet
jump siirry
locale kielialue
match vastaa
metadata kuvailutiedot
namespace nimiavaruus
node solmu
notification ilmoitus
participant osallistuja
permissions luvat
property ominaisuus
publication julkaistu versio
remove poista
required pakollinen
required vaadittu
run suorittaa
skip siirry
stage työvaihe
status tila
string arvo
submission käsikirjoitus
supporting agencies apurahoitus
theme teema
upload ladata