Source Translation
Abbreviation Skammstöfun
Abstract Útdráttur
Advanced Ítarlegt
All Users Allir notendur
Ascending Hækkandi
By context Eftir samhengi
Change Breyta
City Staður
Columns Dálkar
Completed Lokið
Content Innihald
Contributor Framlagsaðili
Copy to: Afrit til:
Create Stofna
Current month Núverandi mánuður
Daily Daglega
Date Range Tímabil
Descending Lækkandi
Description Lýsing
Direction Átt
Disable Afvirkja
Enable Virkja
Filters Síur
Item Atriði
No Nei
Order by Raðað eftir
Page Footer Síðufótur
Path Slóð
Principal Contact Aðaltengiliður
Publishing Details Upplýsingar um útgáfu
Region Svæði
Registered users Skráðir notendur
Remove Fjarlægja
Reports Skýrslur
Reviewed Ritrýnt
Roles Hlutverk
Settings Stillingar
Sponsor Stuðningsaðili
Status Status
Title Titill
URL Vefslóð
Users Notendur
Yesterday Í gær