Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale keys 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation license GNU General Public License V3
Number of strings 1716
Number of words 29076
Number of characters 201919
Number of languages 31
Number of source strings 57
Number of source words 962
Number of source characters 6672
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Emails - Bulgarian (bg_BG)
2 months ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
2 months ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Bulgarian (bg_BG)
Здравейте, {$authorName},<br>
<br>
Вие сте посочени като автор в ръкопис, предложен за публикуване "{$submissionTitle}" в {$contextName}.
<br>
<br>
Моля, разрешете да добавим вашият ORCID идентификатор към това предложение и да добавим публикацията към Вашия ORCID профил.<br>
Отворете хипервръзката към официалният сайт за ORCID, влезте в своя профил и удостоверете достъпа, следвайки инструкциите.<br>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_wp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Регистриране или свързване на ORCID идентификатор</a><br/>
<br>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Още информация за ORCID - в {$contextName}</a><br/>
<br>
Ако имате някакви въпроси, моля, слържете се с мен.<br>
<br>
{$principalContactSignature}<br>
2 months ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Bulgarian (bg_BG)
Здравейте, {$authorName},<br/>
<br/>
Вие сте посочени като автор в ръкопис, предложен за публикуване в {$contextName}.<br/>
За да потвърдите своето авторство, моля добавете своя ORCID идентификатор чрез отваряне на хипервързката по-долу.<br/>
<br/>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_wp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Регистриране или свързване на ORCID идентификатор</a><br/>
<br/>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Още информация за ORCID - в {$contextName}</a><br/>
<br/>
Ако имате някакви въпроси, моля, слържете се с мен.<br/>
<br/>
{$principalContactSignature}<br/>
2 months ago kamburov New contributor ORCID Profile Plugin/Emails - Bulgarian (bg_BG)
2 months ago kamburov Translation changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Това списание събира Вашите ORCID идентификатори за да можем [добавете цел и направете разлика между API за членове и обществен API].
Когато кликнете бутон “Упълномощаване” в изскачащия прозорец за ORCID, ще Ви помолим да споделите своя идентификатор чрез процес на упълномощаване извършван чрез: <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">регистриране за ORCID идентификатор</a> или, ако Вие имате такъв, чрез <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">влизане във Вашия ORCID профил</a>, а след това предоставяне на нас разрешение да получим Вашия ORCID идентификатор. Ние правим това за да подсигурим, че коректно сте идентифицирани и сигурно сме свързали Вашия ORCID идентификатор.<br>
Научете повече на <a href="https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/">What’s so special about signing in.</a>Какво е толкова специалното при влизането. </a> <br>
Това списание ще събира и показва удостоверените идентификатори на автори и съавтори на страницата с профили и статии в OJS.
2 months ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Това списание събира Вашите ORCID идентификатори за да можем ние и по -широката общност можем да сме сигурни, че сте правилно идентифицирани и свързани с вашата публикация (и). Това ще гарантира, че връзката ви с цялостната ви работа остава с вас през цялата ви кариера .
Когато щракнете върху бутона „Упълномощаване“ в изскачащия прозорец на ORCID, ние ще ви помолим да споделите вашия iD, като използвате удостоверен процес - или като се регистрирате за ORCID iD, или, ако вече имате такъв, като влезете в акаунта си в ORCID, след което ще предоставите ни разрешение да получим вашия ORCID iD. Правим това, за да гарантираме, че сте правилно идентифицирани и се свързвате сигурно с вашия ORCID iD. <br>
Научете повече в <a href="https://info.orcid.org/whats-so-special-about-signing-in/"> Какво е толкова специалното при влизането. </a> <br>
Това списание ще събира и показва удостоверените идентификатори на автори и съавтори на страницата с профили и статии в OJS. В допълнение, метаданните на статиите автоматично ще бъдат прехвърлени към вашия ORCID запис, което ни позволява да ви помогнем да поддържате вашия запис актуален с надеждна информация. Научете повече в <a href="https://info.orcid.org/six-ways-to-make-your-orcid-id-work-for-you/"> Шест начина да накарате вашия ORCID iD да работи за вас ! </a>
2 months ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
За да се потвърди, че Вие използвате свой идентификатор и че той е удостоверен, ние показваме икона ORCID iD <img src="https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16(1).gifwp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" alt="iD icon" width="16" height="16" border="0"> срещу Вашето име на страницата на предложена от Вас статия и във Вашия обществено достъпен профил.<br>
Научете повече на <a href="https://info.orcid.org/blog/2013/02/22/how-should-an-orcid-id-be-displayed/">How should an ORCID iD be displayedКак следва да бъде показван ORCID iD.</a>
2 months ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Това списание събира Вашите ORCID идентификатори за да можем [добавете цел и направете разлика между API за членове и обществен API].
Когато кликнете бутон “Упълномощаване” в изскачащия прозорец за ORCID, ще Ви помолим да споделите своя идентификатор чрез процес на упълномощаване извършван чрез: <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">регистриране за ORCID идентификатор</a> или, ако Вие имате такъв, чрез <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">влизане във Вашия ORCID профил</a>, а след това предоставяне на нас разрешение да получим Вашия ORCID идентификатор. Ние правим това за да подсигурим, че коректно сте идентифицирани и сигурно сме свързали Вашия ORCID идентификатор.<br>
Научете повече на <a href="https://info.orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing-in/">What’s so special about signing in.</a>
2 months ago kamburov New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Bulgarian (bg_BG)
Невалиден секретен ключ на клиента
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year