Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation license GNU General Public License v3
Number of strings 145247
Number of words 898771
Number of characters 5801866
Number of languages 57
Number of source strings 3189
Number of source words 19556
Number of source characters 126377
When User Action Detail Object
17 hours ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
Обработването на свързаните материали - {$child} на подадения материал не бе успешно
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
Липсва текущата публикация за подадения материал
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
Неизвестна потребителска група {$param}Файлът за импортиране включва автор '{$authorName}' с потребителска група '{$userGroupName}'. Няма дефинирана потребителска група в целевата инсталация с потребителска група с това име.
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
Персонализиран модел (не се препоръчва)
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
Персонализиран DOI суфиксен модел
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
DOI суфикс
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
DOI суфиксформат
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
Изисква се префикс DOI
yesterday kamburov New translation PKP Web Application Library/manager - Bulgarian (bg_BG)
В кой момент от процеса на публикуванеКога на материалът трябва да бъдат създаде присвоени DOI?
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year