Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale keys 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://github.com/pkp/orcidProfile/
Translation license GNU General Public License V3
Number of strings 1710
Number of words 28860
Number of characters 200160
Number of languages 30
Number of source strings 57
Number of source words 962
Number of source characters 6672
When User Action Detail Object
10 days ago None Resource update ORCID Profile Plugin/Emails - Czech (cs_CZ)
10 days ago None Resource update ORCID Profile Plugin/Locale keys - Czech (cs_CZ)
10 days ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Emails - Czech (cs_CZ)
10 days ago None Committed changes ORCID Profile Plugin/Locale keys - Czech (cs_CZ)
11 days ago Jirka New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Czech (cs_CZ)
Abychom potvrdili, že jste použili svůj iD a že byl ověřen, zobrazujeme ikonu ORCID iD <img src = "https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16(1).gifwp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" alt="ikona iD" width="16" height="16" border="0">vedle vašeho jména na stránce článku vašeho příspěvku a ve vašem veřejném uživatelském profilu. <br>
Další informace naleznete v <a href="https://info.orcid.org/blog/2013/02/22/how-should-an-orcid-id-be-displayed/">Jak by se měl zobrazit ORCID iD.</a>
11 days ago Jirka New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Czech (cs_CZ)
Tento časopis shromažďuje vaše ORCID iD, abychom si my i širší komunita byli jisti tím, že jste správně identifikován(a) jako autor vaší publikace/vašich publikací. To zajistí, aby byla plná kolekce vašich výstupů propojena s vámi po celou dobu vaší kariéry..<br>
Pokud kliknete na tlačítko „Autorizovat“ ve vyskakovacím okně ORCID, budete požádáni o sdílení vašeho iD pomocí autorizačního procesu – buď registrací u ORCID iD, nebo, pokud již ORCID iD máte, přihlášením k vašemu ORCID účtu – to nám zajistí povolení použít vaše ORCID iD. To potřebujeme, abychom zajistili, že jste správně identifikováni a propojeni s vaším ORCID iD.<br>
Více najdete na stránkách ORCID <a href="https://info.orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing-in">What’s so special about signing in.</a><br>
Tento časopis bude shromažďovat a zobrazovat iD autentifikovaných autorů a spoluautorů v OJS profilu a na stránce článku. Navíc, metadata článku budou automaticky přidány do vašeho záznamu ORCID – tím vám pomůžeme zachovat tento záznam aktuální a ověřený. Více najdete na následujícím odkazu <a href="https://info.orcid.org/blog/2017/08/10/six-ways-to-make-your-orcid-id-work-for-you/">Six ways to make your ORCID iD work for you!</a>
11 days ago Jirka New translation ORCID Profile Plugin/Locale keys - Czech (cs_CZ)
Tento časopis shromažďuje vaše ORCID iD, abychom si my i širší komunita byli jisti tím, že jste správně identifikován(a) jako autor vaší publikace/vašich publikací. To zajistí, aby byla plná kolekce vašich výstupů propojena s vámi po celou dobu vaší kariéry..<br>
Když v rozbalovací nabídce ORCID kliknete na tlačítko „Autorizovat“, požádáme vás o sdílení vašeho iD pomocí autentifikačního procesu: buď <a href = "https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897454">registrací v systému ORCID iD</a> nebo, pokud již ORCID iD máte, <a href="https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000661673">k přihlášení svůj účet ORCID</a>, udělením oprávnění získat váš ORCID iD. Děláme to proto, abychom zajistili správnou identifikaci a bezpečné připojení vašeho ORCID iD. <br>
Další informace naleznete na následujícím odkazu ORCID <a href="https://info.orcid.org/blog/2017/02/20/whats-so-special-about-signing-in/">What’s so special about signing in.</a><br>
Tento časopis bude shromažďovat a zobrazovat iD autentifikovaných autorů a spoluautorů v OJS profilu a na stránce článku.
11 days ago Jirka New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Czech (cs_CZ)
Vážený(á) {$authorName},<br>
<br>
Byl(a) jste uveden(a) jako autor manuskriptu příspěvku "{$submissionTitle}" to {$contextName}.
<br>
<br>
Dovolte nám, prosím, přidat vaše ORCID ID k tomuto příspěvku a také přidat tento příspěvek do vašeho ORCID publikačnímu profilu.<br>
Navštivte, prosím, odkaz na oficiální webovou stránku ORCID, přihlaste se a a povolte přístup našeho časopisu dle následujících pokynů.<br>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_wp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Registrujte se či připojte své ORCID ID</a><br/>
<br>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Více informací o ORCID najdete na {$contextName}</a><br/>
<br>
Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, prosím.<br>
<br>
{$principalContactSignature}<br>
11 days ago Jirka New translation ORCID Profile Plugin/Emails - Czech (cs_CZ)
Vážený (á) {$authorName},<br/>
<br/>
Byl jste uveden(a) jako autor manuskriptu příspěvku do {$contextName}.<br/>
Pro potvrzení vašeho autorství přidejte, prosím, pomocí níže uvedeného odkazu, k tomuto příspěvku vaše ORCID iD.<br/>
<br/>
<a href="{$authorOrcidUrl}"><img id="orcid-id-logo" src="https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_wp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" width='16' height='16' alt="ORCID iD icon" style="display: block; margin: 0 .5em 0 0; padding: 0; float: left;"/>Zaregistrujte či připojte vaše ORCID iD</a><br/>
<br/>
<br>
<a href="{$orcidAboutUrl}">Více informací o ORCID najdete na {$contextName}</a><br/>
<br/>
Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, prosím.<br/>
<br/>
{$principalContactSignature}<br/>
11 days ago Bibliothekswelt Source string changed ORCID Profile Plugin/Locale keys - Czech (cs_CZ)
To acknowledge that you have used your iD and that it has been authenticated, we display the ORCID iD icon <img src="https://info.orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16(1).gifwp-content/uploads/2020/12/ORCIDiD_icon16x16.png" alt="iD icon" width="16" height="16" border="0"> alongside your name on the article page of your submission and on your public user profile.<br>
Learn more in <a href="https://info.orcid.org/blog/2013/02/22/how-should-an-orcid-id-be-displayed/">How should an ORCID iD be displayed.</a>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year