Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website http://github.com/pkp
Translation license GNU General Public License V3, GNU General Public License v3
Number of strings 16160
Number of words 160338
Number of characters 1082614
Number of languages 51
Number of source strings 640
Number of source words 6208
Number of source characters 41909
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
5 months ago Jirka New translation Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
Následující pole jsou volitelná. Nejsou požadována, pro připojení k poskytovateli OpenID.
5 months ago primozs Source string changed Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
They following fields are optional. They are not required to connect to an OpenID provider.
6 months ago None Committed changes Common Plugins/CrossRef import/export plugin - Czech (cs_CZ)
6 months ago Jirka New translation Common Plugins/CrossRef import/export plugin - Czech (cs_CZ)
Stáhnout XMLExport
6 months ago Jirka New contributor Common Plugins/CrossRef import/export plugin - Czech (cs_CZ)
6 months ago None New string to translate Common Plugins/CrossRef import/export plugin - Czech (cs_CZ)
6 months ago None Resource update Common Plugins/CrossRef import/export plugin - Czech (cs_CZ)
7 months ago None Committed changes Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
7 months ago Jirka Translation changed Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
Musíte nakonfigurovat svou App Service na <a href='https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview' target='_blank' rel='noopener'> portálu Azure </ a a> (po přihlášení přejděte na 'Registrace aplikací - App registrations' ) a použijte přihlášení Azure AD. Viz tento <a href='https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/configure-authentication-provider-aad' target='_blank' rel='noopener'> tutorial </ a a>. Použijte prosím tuto adresu URL přesměrování:
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year