Project Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Common Plugins 100.0% 93.0% 100.0% 94.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ORCID Profile Plugin 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Open Journal Systems 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Open Monograph Press 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4%
Open Preprint Systems 100.0% 4.6% 100.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PKP Web Application Library 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Registration Notification Plugin 100.0% 50.0% 100.0% 45.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SWORD Deposit Plugin 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Language code da_DK
Text direction Left to right
Plural: Default plural 133 translations
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
When User Action Detail Object
13 days ago None Resource update Open Journal Systems/editor - Danish (da_DK)
2 weeks ago nef New translation Open Journal Systems/editor - Danish (da_DK)
Forsidebilledet, du ønskede at slette, svarer til forsidebilledet på et nummer fra et andet tidsskrift. Du skal være sikker på, at du arbejder med det korrekte tidsskrift, og at du anvender det korrekte nummer-id. Prøv derefter igen.
2 weeks ago vormia Source string changed Open Journal Systems/editor - Danish (da_DK)
The cover image cover image you requested to delete matches an issue for a different journal. Please ensure you are working with the correct journal, you are using the correct issue ID, and try again.
3 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
3 weeks ago nef Translation changed Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Udelad forfatternavne fora sektionselementer fra numrenes indholdsfortegnelse.
3 weeks ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Danish (da_DK)
3 weeks ago nef New translation PKP Web Application Library/manager - Danish (da_DK)
Indsendelsens URL i den redaktionelle backend
3 weeks ago nef New translation PKP Web Application Library/manager - Danish (da_DK)
Forfatternes fulde navne
3 weeks ago nef New translation PKP Web Application Library/manager - Danish (da_DK)
Forfatternavne i form af en forkortet streng
3 weeks ago nef New translation PKP Web Application Library/manager - Danish (da_DK)
Indsendelsens resumé
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year