Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 70.7% 67.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.4% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.2% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation license GNU General Public License v3
Number of strings 111008
Number of words 636063
Number of characters 4146315
Number of languages 49
Number of source strings 2825
Number of source words 16224
Number of source characters 105784
When User Action Detail Object
9 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Swedish (sv_SE)
9 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/common - Swedish (sv_SE)
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/common - Swedish (sv_SE)
Får bara innehålla bokstäver, siffror, bindestreck, understreck och punkter.
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/common - Swedish (sv_SE)
Detta är inte ett giltigt alternativ.
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/manager - Swedish (sv_SE)
Processen misslyckades. Kontrollera fel eller varningar nedan.
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/manager - Swedish (sv_SE)
Skicka en påminnelse om granskaren inte har lämnat en rekommendation inom följande antal dagar efter deadline.
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/manager - Swedish (sv_SE)
URL till bidragen i det redaktionella gränssnittet
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/manager - Swedish (sv_SE)
Författarnas fullständiga namn
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/manager - Swedish (sv_SE)
Författarnamn i form av en förkortad sträng
10 days ago mannemark New translation PKP Web Application Library/manager - Swedish (sv_SE)
Bidragets abstract
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year