View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings49
98.0% Translate
Words884
98.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 95.0% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 99.3% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 91.5% 86.5% 1.6% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.0% 96.3% 0.8% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 92.5% 84.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.7% 99.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Arabic) 0aa130b278
vormia authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/mk_MK/admin.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago tfildishevska New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Функцијата за испраќање и-меил во големи количини е оневозможена за ова списание. Овозможете ја оваа функција преку <a href="{$siteSettingsUrl}">Администратор > Поставки на веб-страницата</a>.
a year ago tfildishevska New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Менаџерот на списанието нема да може да испраќа и-меил во големи количини до било која од избраните улоги подолу. Користете ја оваа поставка за да ја ограничите злоупотребата на функцијата за известувања преку и-меил. На пример, можно е да биде побезбедно да оневозможите испраќање на и-меил во големи количини до читатели, автори, или други големи групи на корисници кои не се согласиле да примаат такви и-меилови.<br><br>Функцијата за испраќање и-меил во големи количини за ова списание може да биде целосно оневозможена преку <a href="{$siteSettingsUrl}">Администратор > Поставки на веб-страницата</a>.
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago tfildishevska New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Изберете ги хостираните списанија на кои треба да им биде дозволено да испраќаат и-меил во големи количини. Кога е овозможена оваа функција, менаџерот на списанието ќе може да испраќа и-меил до сите корисници регистрирани на нивното списание.<br><br>Злоупотреба на оваа функција како би се испраќале непосакувани и-меилови може да ги прекрши анти-спам законите во некои подрачја и може да доведе до блокирање на и-меиловите од вашиот сервер како спам. Побарајте техничко мислење пред да ја овозможите оваа функција и размислете за консултација до менџери на списанија за да се уверите дека е правилно користена. <br><br>Дополнителни ограничувања на оваа функција може да бидат овозможени за секое списание со посета на неговиот волшебник за поставки во листата со <a href="{$hostedContextsUrl}">Хостирани списанија</a>.
a year ago tfildishevska New translation Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Основниот локал мора да биде еден од поддржаните локали на списанието.
a year ago tfildishevska New contributor Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
a year ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Macedonian (mk_MK)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 49 884 5602
Translated 98.0% 48 872 5528
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 5, 2021, 12:53 p.m.
Last author Teodora Fildishevska

Activity in last 30 days

Activity in last year