View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
90.9% Translate
Words795
96.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.3% 1.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
editor 97.1% 98.6% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 98.1% 82.6% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
manager 68.7% 67.1% 0.2% 7.9% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 78.5% 68.0% 0.0% 21.5% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 45.8% 35.6% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 77.8% 62.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 83.1% 86.2% 0.0% 16.9% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 83.1% 84.1% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 7.4% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 76.5% 70.5% 0.0% 23.5% 0.0% 0.0% Translate
emails 81.5% 78.2% 0.6% 26.5% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 33.3% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 66.7% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 66.7% 9.5% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 66.7% 83.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Add Bosnian baseline using Croatian 3a06286079
admin authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/pl_PL/admin.po
When User Action Detail Object
8 hours ago admin Resource update Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
8 hours ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
8 hours ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
5 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
5 months ago open2source Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Domyślny język dla strony oraz wszystkich czasopism.
5 months ago open2source Translation changed Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)

Twój system jest skonfigurowany do korzystania z więcej niż jednej metryki. Statystyki zostaną wyświetlone w różnych kontekstach.
Niektóre zastosowania danych statystycznych umożliwiają wykorzystanie tylko wybranych metryk. Wybierz metrykę która będzie wykorzystywana domyślnie.
5 months ago open2source New contributor Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
6 months ago swojnowski Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Żądania wyświetlenia strony głównej będzostaną przekierowane do wybranegtego czasopisma. Ta opcja jest przydatna np. wtedy, gdy system obsługuje tylko jedno czasopismao.
6 months ago swojnowski Suggestion added Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Domyślny język strony oraz wszystkich czasopism.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 795 5140
Translated 90.9% 50 764 4901
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 18.2% 10 130 830

Last activity

Last change June 19, 2020, 8:04 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year