View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings48
100.0% Translate
Words872
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 99.3% 96.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 92.0% 95.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 72.6% 75.6% 25.6% 17.3% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 97.9% 98.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Submodule update 7c24222120
admin authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/pl_PL/admin.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
6 months ago Dariusz.Lis New translation Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Funkcjonalność masowego wysyłania wiadomości e-mail do użytkowników tego czasopisma jest wyłączona. Włącz tę funkcjonalność w <a href="{$siteSettingsUrl}">Administracja > Ustawienia systemu</a>.
6 months ago Dariusz.Lis New translation Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Administrator czasopisma nie będzie mógł masowo wysyłać wiadomości e-mail do ról niżej wskazanych. Użyj tego ustawienia, by zmniejszyć ryzyko interpretowania przez innych funkcjonalności masowego wysyłania jako źródła niechcianej poczty. Najlepiej jak odbiorcami takiej metody wysyłania będą ci, którzy są jej świadomi i się na to zgodzili.<br><br>Masowe wysyłanie w ramach czasopisma może być całkowicie wyłączone w <a href="{$siteSettingsUrl}">Administracja > Ustawienia systemu</a>.
6 months ago Dariusz.Lis New translation Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Wskaż obsługiwane czasopisma, którym zezwolono na masowe wysyłanie wiadomości e-mail. Włączenie tej funkcjonalności pozwoli administratorowi czasopisma wysyłać wiadomości e-mail do wszystkich jego zarejestrowanych użytkowników.<br><br>Pamiętaj, że nadużywanie tej funkcjonalności może być interpretowane przez innych jako wysyłanie niechcianych wiadomości (SPAMu) i może doprowadzić w internetowym systemie poczty elektronicznej do blokowania wiadomości wychodzących z Twego serwera. Dlatego zanim włączysz tę funkcjonalność, to zasięgnij profesjonalnej porady i rozważ uzgodnienie tego ruchu z administratorem czasopisma.<br><br>Funkcjonalność ta jest ustawiana niezależnie dla każdego <a href="{$hostedContextsUrl}">obsługiwanego czasopisma</a>.
6 months ago Dariusz.Lis New translation Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Podstawowa lokalizacja musi być jedną z lokalizacji obsługiwanych przez czasopismo.
11 months ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
12 months ago None Suggestion added Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Funkcja masowej poczty e-mail została wyłączona dla tego czasopisma. Włącz tę funkcję w <a href="{$siteSettingsUrl}">Administrator > Ustawienia strony internetowej</a>.
a year ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 48 872 5528
Translated 100.0% 48 872 5528
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 27, 2021, 3:06 p.m.
Last author Dariusz Lis

Activity in last 30 days

Activity in last year