View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words795
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 66.7% 9.5% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 97.1% 98.6% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.6% 82.3% 0.2% 5.7% 0.2% 0.0% Translate
manager 72.7% 70.4% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 45.8% 35.6% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 77.8% 62.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 83.1% 84.1% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 93.1% 97.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.8% 0.6% 26.1% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 33.3% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 66.7% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 17 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/pl_PL/admin.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
a month ago open2source Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Domyślny język dla strony oraz wszystkich czasopism.
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)

Twój system jest skonfigurowany do korzystania z więcej niż jednej metryki. Statystyki zostaną wyświetlone w różnych kontekstach.
Niektóre zastosowania danych statystycznych umożliwiają wykorzystanie tylko wybranych metryk. Wybierz metrykę która będzie wykorzystywana domyślnie.
a month ago open2source New contributor Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
2 months ago None Suggestion removed during cleanup Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Ustawienia konfiguracji strony zostały pomyślnie zaktualizowane.
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
2 months ago swojnowski Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Żądania wyświetlenia strony głównej będzostaną przekierowane do wybranegtego czasopisma. Ta opcja jest przydatna np. wtedy, gdy system obsługuje tylko jedno czasopismao.
2 months ago swojnowski Translation changed Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Ustawienia konfiguracji strony internetowej zostały pomyślnie zaktualizowane.
2 months ago swojnowski Suggestion added Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Domyślny język strony oraz wszystkich czasopism.
2 months ago swojnowski Suggestion added Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Czy na pewno wyłączyć ten język? Twoja decyzja może mieć wpływ na czasopisma aktualnie wykorzystujące ten język.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 795 5140
Translated 100.0% 55 795 5140
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 19, 2020, 8:04 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year