View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings48
91.7% Translate
Words872
77.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.4% 99.5% 0.0% 0.2% 0.5% 0.2% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 99.4% 99.9% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 98.9% 98.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Galician) 812c4b40f1
reacagal authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/pl_PL/admin.po
When User Action Detail Object
4 months ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
5 months ago None Suggestion added Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Funkcja masowej poczty e-mail została wyłączona dla tego czasopisma. Włącz tę funkcję w <a href="{$siteSettingsUrl}">Administrator > Ustawienia strony internetowej</a>.
5 months ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
5 months ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
6 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Czy na pewno wyłączyć ten język? Twoja decyzja może mieć wpływ na czasopisma aktualnie wyjuż utworzone czasopisma, jeśli z niego korzystuace ten język.
6 months ago Dariusz.Lis Suggestion accepted Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Czy na pewno wyłączyć ten język? Twoja decyzja może mieć wpływ na już utworzone czasopisma, jeśli z niego czasopisma aktualnie wykorzystauce ten język.
6 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Wybierz jedno lub więcej kont użytkowników, które zostaną scalone (tj. usunięte z jednoczesnym przekazaniem uprstawnień) z innym, scalającym kontem użytkownika (przykład: ktoś posiadał dwa konta a chce mieć jedno).
6 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Wymagane jest wskazanie położenia w systemie plików (ścieżki) do którego odbędzie się import.
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 48 872 5528
Translated 91.7% 44 672 4222
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 27, 2020, 12:48 p.m.
Last author Dariusz Lis

Activity in last 30 days

Activity in last year