View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings49
100.0% Translate
Words884
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 99.3% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.3% 97.3% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 77.8% 77.8% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 50.0% 76.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (French) 8748a21c9e
pcouchet authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/sl_SI/admin.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
2 weeks ago primozs New translation Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
Dodajte, uredite ali odstranite revije na tem spletišču in urejajte nastavitve celotnega spletišča.
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
a year ago primozs New translation Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
Masovno pošiljanje emailov je onemogočeno za to revijo. To funkcijo se omogoči v <a href="{$siteSettingsUrl}">Administracija > Nastavitve spletišča</a>.
a year ago primozs New translation Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
Upravljalec revije ne bo mogel pošiljati masovnih emailov spodaj označenim vlogam. Nastavitev uporabite, da zmanjšate možnost zlorabe funkcije masovnega pošiljanja emailov. Npr. morda je varneje, da izklopite to možnost za bralce, avtorje ali ostale velike skupine uporabnikov, ki se niso strinjale s sprejemenjem takih emailov. <br><br>Možnost popolne izključitve te funkcionalnosti za to revijo je v <a href="{$siteSettingsUrl}">Administracija > Nastavitve spletišča</a>.
a year ago primozs New translation Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
Izberite revije pri katerih bo omogočeno masovno pošiljanje emailov. Vklop te nastavitve omogoča upravljalcem revij, da lahko pošljejo email vsem registriranim uporabnikom revije. <br><br>Zloraba te možnoti za pošiljanje nezaželjenih emailov je lahko protizakonito in lahko povzroči, da se vaš strežnik blokira kot izvor nezaželjenih emailov. Pred vklopom poiščite tehnične nasvete in razmislite o posvetovanju z upravljalci revij, da preprečite nepravilno uporabo.<br><br>Nadaljne restrikcije te funcionalnosti se lahko določijo individualno za vsako revijo posebej v čarovniku za namestitev posamezne revije <a href="{$hostedContextsUrl}">Gostujoče revije</a>.
a year ago primozs New translation Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
Primarni jezik mora biti eden od podprtih jezikov revije.
a year ago primozs New contributor Open Journal Systems/admin - Slovenian (sl_SI)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 49 884 5602
Translated 100.0% 49 884 5602
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 5, 2022, 11:57 a.m.
Last author Primož Svetek

Activity in last 30 days

Activity in last year