View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings48
100.0% Translate
Words872
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.5% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (French) 7225b867d7
simonmd authored 17 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/sv_SE/admin.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
7 months ago mannemark New translation Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
Massutskicksfunktionen har avaktiverats för denna tidskrift. Aktivera funktionen under <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin >Webbplatsinställningar</a>.
7 months ago mannemark New translation Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
Tidskriftsansvarig kommer inte kunna göra massutskick till någon av rollerna nedan. Använd denna inställning för att begränsa eventuellt missbruk av massutskicksfunktionen. Det kan exempelvis vara säkrare att stänga av massutskick till läsare, författare, eller andra stora grupper som inte har medgivit samtycke att ta emot sådana utskick.<br><br>Massutskicksfunktionen kan avaktiveras helt för denna tidskrifter under <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin >Webbplatsinställningar</a>.
7 months ago mannemark New translation Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
Välj vilka tidskrifter som ska ges tillstånd att göra massutskick av e-post. Funktionen ger tidskriftsansvarig möjlighet att skicka e-post till alla registrerade användare vid respektive tidskrift.<br><br>Missbruk av denna funktion kan innebära brott mot anti-spam-lagstiftning i vissa jurisdiktioner och kan resultera i att er servers e-post blir blockerad som spam. Sök teknisk rådgivning och kontakta de pressansvariga för att se till att funktionen används korrekt innan den aktiveras.<br><br>Ytterligare restriktioner för denna funktion kan aktiveras för varje press genom att gå till dess inställningsguide i listan över <a href="{$hostedContextsUrl}">Tidskrifter på den här webbplatsen</a>.
7 months ago mannemark New translation Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
Det primära språket måste vara ett av språken som stöds av tidskriften.
7 months ago mannemark New contributor Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
8 months ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
9 months ago None New string to translate Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
9 months ago None Resource update Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
11 months ago admin Resource update Open Journal Systems/admin - Swedish (sv_SE)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 48 872 5528
Translated 100.0% 48 872 5528
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 11, 2021, 10:03 a.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year