View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings24
100.0% Translate
Words135
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 99.3% 96.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.4% 99.5% 0.0% 0.2% 0.6% 0.2% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 99.4% 99.9% 0.6% 0.6% 0.6% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 98.3% 98.6% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7183 Remove author index 797ad5942c
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/auth/ldap/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/auth/ldap/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/auth/ldap/locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
10 months ago None Committed changes Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
Ochrona własnościWłaściwości bezpieczeństwa SASL
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
Wymagane uwierzytelnienie IDy ID autoryzacji
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
Np. "PRZEGLĄDDIGEST-MD5"
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
ProceduraMechanizm SASL
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
Zastosuj SASL zamiast podstawowmiast prostego uwierzytelnienia użyj SASL
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
Oznacz format dlFormat szyfrowania haseł przechowywanych w serwerze. Z LDAP (zalecany jest: SSHA).
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
KodSzyfrowanie hasła
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
Atrybut LDAP wskazującyWskazuje po czym znaleźć użytkownika (przykład: uid, cn, sAMAccountName).
10 months ago Dariusz.Lis Translation changed Open Journal Systems/auth-ldap - Polish (pl_PL)
DN zarządcy i jego hasło dają umożliwośćiają zapisywaniae w serwerze LDAP. Muszą być podane tylko przy włączonym odległym tworzeniu użytkowników lub włączonej synchronizacji ich kont. W pozostałych przypadkach (potwierdzanie tożsamości użytkownika, przeszukiwanie) można je pominąć.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 24 135 950
Translated 100.0% 24 135 950
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 1, 2020, 11:09 a.m.
Last author Dariusz Lis

Activity in last 30 days

Activity in last year