View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
100.0% Translate
Words757
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Added translation using Weblate (Icelandic) b21967ef61
emma authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/cs_CZ/author.po
When User Action Detail Object
8 months ago None Committed changes Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
RCopyedigtovaný soubor
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
Nahrát verzi od autoraautorovu verzi
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
Odeslání příspěvku dokončeno. Děkujeme za Váš zájem publikovat v časopise {$journalTitle}.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
Datum, kdy byla posbíráshromážděna data nebo vytvořen nástroj.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
PSoubor lze poskytnout soubor recenzentům (bez metadat), aniž by nebylya narušenya anonymita recenze.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
Pro indexaci dtohoto doplňkového materiálu uveďte následující metadata pro nahraný doplňkový soubor.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
Vložte, prosím, název vašeho příspěvčlánku.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
Vložte, prosím, abstrakt vašeho příspěvčlánku.
8 months ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/author - Czech (cs_CZ)
Vložte, prosím, abstrakt vašeho článpříspěvku.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 757 5043
Translated 100.0% 103 757 5043
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 29, 2021, 5:45 p.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year