View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
100.0% Translate
Words757
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 27.1% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.9% 0.0% Translate
editor 99.3% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.2% 0.2% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.4% 98.8% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (bg (generated)) c550358003
kamburov authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/kk_KZ/author.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Бұл журналға мақала жіберу үшін ең алдымен жүйеге тіркелуіңіз қажет. Бұл редакторларға сіз жіберген мақалаларды бақылауға және мақаланың мәртебесі өзгерген кезде немесе сізден қосымша ақпарат қажет болған жағдайда сізбен байланысуға мүмкіндік береді.
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Автор файлы
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Әдеби редакциядан өткен файл
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Автор нұсқасын жүктеу
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Мақала ледакцияға жіберілді. "{$journalTitle}" журналында мақала жариялауға қызығушылық танытқаныңыз үшін рақмет.
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Мақаланы жіберу қадамын аяқтау
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Файл туралы ақпарат
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Бұл жіберілген мақалаға ешқандай файл тіркелмеген.
2 months ago Madi Translation changed Open Journal Systems/author - Kazakh (kk_KZ)
Қолжазбаңызды {$journalTitle} жіберу үшін "жіберуді аяқтау" батырмасын басыңыз. Мақаланың бас авторы мақала жіберілгені туралы ақпарат пен қатар мақаланың редакциядағы мәртебесін қадағалай алады. {$journalTitle} басылымына үлес қосқаныңыз үшін рақмет.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 757 5043
Translated 100.0% 103 757 5043
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 9, 2021, 8:33 a.m.
Last author Madi

Activity in last 30 days

Activity in last year