View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
100.0% Translate
Words757
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
manager 12.6% 12.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Indonesian) 1ff6cfc186
Satuh1 authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/lv_LV/author.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Lai iesniegtu darbus šajā žurnālā, ir nepieciešams lietotāja konts. Tas ļauj mūsu redaktoriem izsekot jūsu iesniegtajiem materiāliem un sazināties ar jums, ja mainās jūsu iesniegtā materiāla statuss vai ja no jums tiek pieprasīta papildu informācija.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Autora datne
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Rediģēta datne
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Augšupielādēt autora versiju
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Materiāla iesniegšana pabeigta. Paldies par izrādīto interesi publicēties žurnālā {$journalTitle}.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Pabeigt iesniegšanu
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Datņu kopsavilkums
3 weeks ago ievat Translation changed Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Šim iesniedzamajam materiālam nav pievienoti dokumenti.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Šim iesniedzamajammateriālam nav pievienoti dokumenti.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 757 5043
Translated 100.0% 103 757 5043
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 21, 2022, 1:27 p.m.
Last author Ieva Tiltina

Activity in last 30 days

Activity in last year