View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
100.0% Translate
Words757
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.6% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
manager 12.5% 11.9% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 28.6% 9.4% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish (Mexico)) e4da88c0b3
dagosalas authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/lv_LV/author.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Lai iesniegtu darbus šajā žurnālā, ir nepieciešams lietotāja konts. Tas ļauj mūsu redaktoriem izsekot jūsu iesniegtajiem materiāliem un sazināties ar jums, ja mainās jūsu iesniegtā materiāla statuss vai ja no jums tiek pieprasīta papildu informācija.
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Autora datne
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Rediģēta datne
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Augšupielādēt autora versiju
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Materiāla iesniegšana pabeigta. Paldies par izrādīto interesi publicēties žurnālā {$journalTitle}.
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Pabeigt iesniegšanu
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Datņu kopsavilkums
2 months ago ievat Translation changed Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Šim iesniedzamajam materiālam nav pievienoti dokumenti.
2 months ago ievat New translation Open Journal Systems/author - Latvian (lv_LV)
Šim iesniedzamajammateriālam nav pievienoti dokumenti.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 757 5043
Translated 100.0% 103 757 5043
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 21, 2022, 1:27 p.m.
Last author Ieva Tiltina

Activity in last 30 days

Activity in last year