View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
100.0% Translate
Words757
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 49.0% 52.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
emails 69.7% 76.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Resolve "Creating default object from empty value" warnings 33036153cb
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/sk_SK/author.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
3 weeks ago tblaho Translation changed Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Verejný identifikátor doplnkového súboru už existuje.
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Pre prispievanie do tohto časopisu je vyžadovaný užívateľský účet. To umožní našim editorom sledovať vaše príspevky a kontaktovať Vás v prípade, že sa zmení stav vášho príspevku alebo ak od vás budú vyžadovať ďalšie informácie.
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Súbor od autora
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Redigovaný súbor
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Nahrať verziu od autora
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Odoslanie príspevku dokončené. Ďakujeme za Váš záujem publikovať v {$journalTitle}.
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Dokončiť príspevok
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
Informácie o súbore
3 weeks ago tblaho New translation Open Journal Systems/author - Slovak (sk_SK)
K príspevku neboli pripojené žiadne súbory.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 757 5039
Translated 100.0% 103 757 5039
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 7, 2020, 9:34 a.m.
Last author Tomáš Blaho

Activity in last 30 days

Activity in last year