View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings42
100.0% Translate
Words475
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Croatian) ce7d3b0b33
jmvezic authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/pl_PL/default.po
When User Action Detail Object
4 days ago None Committed changes Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
4 days ago open2source Translation changed Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
<p>Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.</p>
5 days ago open2source Translation changed Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
<p> Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.<p>
5 days ago open2source Translation changed Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
<p> Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału. <p>
5 days ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
<br/>
________________________________________________________________________<br/>
<a href="{$contextUrl}">{$contextName}</a>
5 days ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
To czasopismo wykorzystuje system CLOCKSS, aby stworzyć system archiwizacji wśród uczestniczących badaczy i umożliwia tym badaczom tworzenie trwałych archiwów czasopisma w celach utrwalenia i ochrony. <a href="http://www.lockss.org/">Więcej...</a>
5 days ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
To czasopismo wykorzystuje system LOCKSS, aby stworzyć system archiwizacji wśród uczestniczących badaczy i umożliwia tym badaczom tworzenie trwałych archiwów czasopisma w celach utrwalenia i ochrony. <a href="http://www.lockss.org/">Więcej...</a>
5 days ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
Zachęcamy badaczy naukowych, aby zamieszczali to czasopismo w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. Co więcej, system otwartego publikowania tego czasopisma może być odpowiedni dla badaczy, aby zapewnić członkom ich wydziałów wgląd do czasopism, które wspólnie tworzą (zobacz <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs">Open Journal Systems</a>).
5 days ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z<a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about">O czasopiśmie</a> zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines"> wskazówkami dla autora</a>. Autorzy muszą <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/user/register">zarejestrować się</a> do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub <a href="{$indexUrl}/index/login">zalogować się</a> i rozpocząć pięciostopniowy proces.
5 days ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
Zachęcamy czytelników, aby zapisywali do serwisu powiadomień o publikacjach. Użyj <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/user/register">Rejestracja</a> linku znajdującego się na górze strony głównej czasopisma. Rejestracja zapewni czytelnikowi otrzymywanie Spisu treści w wiadomości email dla każdego wydania czasopisma. Ta lista również umożliwia czasopismu zdobywania pewnego poziomu wsparcia lub czytelnictwa. Zobacz <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement"> Politykę prywatności czasopisma</a>, która gwarantuje czytelnikom, że ich nazwa i adresy email nie będą wykorzystane w innych celach.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 42 475 3526
Translated 100.0% 42 475 3526
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 30, 2020, 11:06 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year