View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings42
66.7% Translate
Words475
9.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 97.1% 98.6% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.6% 82.3% 0.2% 5.7% 0.2% 0.0% Translate
manager 72.7% 70.4% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 45.8% 35.6% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 77.8% 62.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 83.1% 84.1% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 93.1% 97.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.8% 0.6% 26.1% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 33.3% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 66.7% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Submodule update 3e0cf50def
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/pl_PL/default.po
When User Action Detail Object
2 months ago admin Committed changes Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
2 months ago admin New string to translate Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
2 months ago admin Resource update Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
2 months ago open2source Translation changed Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
<br/>
________________________________________________________________________<br/>
Czasopismo <a href="{$contextUrl}">{$contextName}</a>
2 months ago open2source Translation changed Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
<p>Imiona i nazwiska oraz emaile wprowadzone do tego czasopisma zarówno ręcznie jak i poprzez inne kanały będą wykorzystywane jedynie do celów wydawniczych niniejszego czasopisma i nie będą udostępnianie osobom trzecim.</p>
2 months ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
<br/>
________________________________________________________________________<br/>
<a href="{$contextUrl}">{$contextName}</a>
2 months ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
Czasopismo wspiera system CLOCKSS który jest rozproszonym systemem przechowywania artykułów w obrocie międzybibliotecznym. Pozwala bibliotekom włączonym do programu tworzenie archiwów dla celów zachowawczych i odtworzeniowych. <a href="http://clockss.org/">Więcej...</a>
2 months ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
Czasopismo wspiera system LOCKSS który jest rozproszonym systemem przechowywania artykułów w obrocie międzybibliotecznym. Pozwala bibliotekom włączonym do programu tworzenie archiwów dla celów zachowawczych i odtworzeniowych. <a href="http://www.lockss.org/">Więcej...</a>
2 months ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
Zachęcamy bibliotekarzy to umieszczenia czasopisma na liście indeksowanych tytułów. Warto przypomnieć, iż niniejszy system publikacji ( <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs">OJS</a>) jest odpowiedni dla naukowców którzy są zaangażowani w powstawanie treści naukowych.
2 months ago open2source New translation Open Journal Systems/default - Polish (pl_PL)
Czy jesteś zainteresowany publikacją w tym czasopiśmie? Polecamy wcześniej przeczytanie <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about"> Informacji o czasopiśmie </a> aby zorientować się w polityce wydawniczej działów i <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines">wymaganiach dla autorów</a>. Autorzy powinni <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/user/register">zarejestrować się</a> przed zgłoszeniem tekstu. Jeśli posiada już konto wystarczy <a href="{$indexUrl}/index/login">zalogować się</a> aby rozpocząć 5 stopniowy proces zgłoszenia.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 42 475 3526
Translated 66.7% 28 45 307
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 33.3% 14 430 3219

Last activity

Last change June 12, 2020, 2:06 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year