View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings41
19.5% Translate
Words471
19.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0% Translate
locale 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
submission 36.0% 33.2% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% Translate
reports-articles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 44.8% 61.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
emails 1.8% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 3.2% 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #3154 from AndrewGearhart/main 13dd5ad34e
admin authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/uz_UZ@latin/default.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Matn bitta qator oralig'i bilan teriladi; shriftning o'lchami 12 ball; kursiv ta'kidlash uchun ishlatiladi, pastki chiziqlar emas (URL-lardan tashqari); barcha rasmlar, grafikalar va jadvallar hujjatning oxirida emas, balki matnning tegishli joylarida joylashgan.
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Mumkin bo'lgan joylarda havolalar uchun to'liq Internet-manzillar (URL-lar) taqdim etiladi.
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Materialli fayl OpenOffice hujjati, Microsoft Word yoki RTF formatida taqdim etilgan.
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Ushbu material ilgari nashr qilinmagan, shuningdek ko'rib chiqish yoki boshqa jurnalda nashr etish uchun yuborilmagan (yoki muharrirning eslatmalarida tushuntirilgan).
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Maqola matni
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Standart bo'lim siyosati
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
ST
a month ago Mironshoh23 New translation Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Stati
a month ago Mironshoh23 New contributor Open Journal Systems/default - Uzbek (uz_UZ@latin)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 41 471 3405
Translated 19.5% 8 92 591
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 19, 2021, 1:51 p.m.
Last author Mironshoh Sattorov

Activity in last 30 days

Activity in last year