View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings139
100.0% Translate
Words800
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 23.0% 24.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 62.0% 58.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Galician) 5d34b023b2
reacagal authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/gl_ES/editor.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
a month ago reacagal Translation changed Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
O identificador público da galerada deste número xa existe.
a month ago reacagal Translation changed Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
Debe precisar a lingua utilizada nas galeradas deste número.
a month ago reacagal Translation changed Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
Non se publicou ningunha galerada deste número.
a month ago reacagal Translation changed Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
Incluír o sumario deste número:
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
Imaxe da cuberta
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
O identificador público '{$publicIdentifier}' xa existe para outro obxecto do mesmo tipo. Debe escoller identificadores únicos para os obxectos do mesmo tipo na súa revista.
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
Calquera arquivo xa asignado a unha fase do envío pode engadirse á lista de corrección de orixinais marcando "Engadir" e facendo clic en "Buscar": listaranse todos os arquivos dispoñibles e poderán ser seleccionados para a súa inclusión.
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/editor - Galician (gl_ES)
O corrector transforma os borradores finais desta lista en versións revisadas, cargadas a continuación en <span class="pkp_help_title">Corrección de orixinais</span>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 139 800 5089
Translated 100.0% 139 800 5089
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 3, 2021, 8:37 a.m.
Last author Real Academia Galega

Activity in last 30 days

Activity in last year