View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings140
99.3% Translate
Words835
95.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 27.1% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.9% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.2% 0.2% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.4% 98.8% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (bg (generated)) c550358003
kamburov authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/kk_KZ/editor.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None New string to translate Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
3 weeks ago None Resource update Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
Мұқаба суреті
2 months ago Madi Translation changed Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
"{$publicIdentifier} " ашық идентификаторы басқа нысанға тиесілі. Журналдағы бірдей типтегі нысандар үшін бірегей идентификаторларды таңдаңыз.
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
"{$publicIdentifier} " ашық идентификаторы басқа нысанға тиесілі. Журналдағы бірдей типтегі нысандар үшін бірегей идентификаторларды таңдаңыз.
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
Материалды жіберудің кез-келген кезеңінде жүктелген барлық файлдарды "Корректура" тізіміне қосуға болады, ол үшін төмендегі "Қосу" белгісін қойып, "Іздеу" батырмасын басыңыз: барлық қол жетімді файлдар тізімде көрсетіледі және оларды қосу үшін таңдауға болады.
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
Осы тізімдегі соңғы файл жобалары <span class="pkp_help_title">Әдебиет редакторы</span>көмегімен мақаланың өңделген нұсқасына түрлендіріледі.
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
Электронды қолжазба файлын таңдау
2 months ago Madi New translation Open Journal Systems/editor - Kazakh (kk_KZ)
Сайт редакторы бұл файлдарды әр электронды қолжазба үшін дайындайды, содан кейін тиісті <span class="pkp_help_title">өзгерістерді</span> жүктейді.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 140 835 5289
Translated 99.3% 139 800 5089
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 9, 2021, 5:18 a.m.
Last author Madi

Activity in last 30 days

Activity in last year