View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings165
23.0% Translate
Words5796
24.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 62.0% 58.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Galician) 5d34b023b2
reacagal authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/gl_ES/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
{$reviewerName}:<br />
<br />
Considero que sería un excelente revisor/a do manuscrito, &quot;{$submissionTitle},&quot; que foi enviado á revista {$contextName}. A continuación atopará un resumo do envío e espero que acepte encargarse desta tarefa tan importante para nós.<br />
<br />
Por favor, inicie a sesión na páxina web da revista antes do {$responseDueDate} para indicarnos se acepta ou non encargarse da revisión do envío, así como para tener acceso al envío y para registrar su revisión y recomendación. La dirección es {$contextUrl}<br />
<br />
La revisión propiamente dicha debería estar lista el {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Si no recuerda su nombre de usuaria/o y contraseña, puede utilizar este enlace para restablecer su contraseña (esta le será enviada por correo electrónico junto con su nombre de usuario/a). {$passwordResetUrl}<br />
<br />
URL del envío: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Gracias por considerar nuestra solicitud.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract}
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
Solicitude de revisión dun artigo
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
Este correo electrónico notifícalle a un Editor/a de Sección que o Editor/a lle asignou a tarefa de supervisar o proceso editorial dun envío. Proporciona información sobre o envío e indica como acceder ao sitio web da revista.
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
{$editorialContactName}:<br />
<br />
Asignóuselle o envío &quot;{$submissionTitle}&quot; para a revista {$contextName} co fin de que supervise o seu proceso editorial como Editor/a de Sección.<br />
<br />
URL do envío: {$submissionUrl}<br />
Usuario/a: {$editorUsername}<br />
<br />
Grazas.
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
Asignación editorial
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
Este correo electrónico, cando está activado, envíase automaticamente aos outros autores/as que non son usuarios/as do OJS especificados durante o proceso de envío.
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
Ola,<br />
<br />
{$submitterName} enviou o manuscrito &quot;{$submissionTitle}&quot; a {$contextName}. <br />
<br />
Se ten calquera pregunta, non dubide en contactar connosco. Agradecémoslle que pensase nesta revista para dar a coñecer o seu traballo.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
Xustificante de recepción do envío
a month ago reacagal New translation Open Journal Systems/emails - Galician (gl_ES)
Este correo electrónico, se está activado, envíase automaticamente ao autor/a unha vez que completou o proceso de envío dun manuscrito á revista. Proporciona información sobre o seguimento do dito manuscrito no proceso editorial e agradécelle ao autor/a o seu envío.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 165 5796 38209
Translated 23.0% 38 1417 9106
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 13, 2021, 12:53 p.m.
Last author Real Academia Galega

Activity in last 30 days

Activity in last year