View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings129
91.5% Translate
Words4603
86.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 98.0% 98.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 95.0% 95.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 99.3% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.0% 96.3% 0.8% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 92.5% 84.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.7% 99.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #3406 from touhidurabir/i7937_fix_main 216f47a3dd
admin authored 5 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/mk_MK/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
2 months ago tfildishevska Translation changed Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
<p>Почитуван/а {$recipientName}:,<br /p>
<br />
Поднесокот &quot;
p>Нов поднесок е подготвен за уредување на распоредот:</p><p><a href="{$submissionUrl}">{$submissionId} {$submissionTitle }&amp;quot; до {$contextName} има потреба од отисоци поставени според следниве чекори.<br />
lt;/a><br />{$contextName}</p><ol><li>1. Кликнете на URL-адресата на поднесокот подолу.<br />
2. Најавете се на списанието и искористете ги датотеките Спремни за обработка
то за поднесување погоре.</li><li>2. Преземете ги датотеките за производство и користете ги за да ги создадекреирате отисоците во склоп наспоред стандардите на списанието.<br />
3. Прикачете ги отисоците во секцијата Отисоци на труд.<br />
4. Известете го уредникот со помош на Дискусија за обработка дека отисоците се готови и прикачени.<br />
<br />
{$contextName} URL-адреса: {$contextUrl}<br />
URL-адреса на поднесокот: {$submissionUrl}<br />
Корисничко име: {$recipientUsername}<br />
<br />
Доколку не можете да во моментов
/li><li>3. Поставете ги отисоците во делот за објава на поднесокот.</li><li>4. Користете ги дискусиите за производство за да го известите уредникот дека отисоците се подготвени.</li></ol><p>Ако не можете да ја превземете оваа работа во моментов или имате било какви било прашања, ве молам да име контактирајте. ме. Ви благодариме за вашиот придонес конво ова списание.</p><p>Со почит,</p>{$signature}
2 months ago tfildishevska Translation changed Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
{$authors}:<br /<p>Почитуван/а {$recipientName},</p>
<br />
Донесовме одлука во однос на
p>Со задоволство ве информирам дека решивме да го прифатиме вашиот поднесок без дополнителни исправки. По внимателен преглед, видовме дека вашиот поднесок, {$submissionTitle}, ги исполнува или надминува нашите очекувања. Возбудени сме што можеме да го објавиме вашиот поднесок дво {$contextName}, &quot;{$submissionTitle}&quot; и ви благодариме што го избравте нашето списание како место за вашата работа.</p><p>Вашето поднесување е сега наскоро во идниот број на {$contextName} и вие добредојдени сте да го вклучите во вашата листа на публикации. Ја препознаваме напорната работа што се вложува во секое успешно поднесување и сакаме да ви честитаме што стигнавте до оваа фаза.</p><p>Вашиот поднесок сега ќе помине низ уредување и форматирање за да се подготви за објавување.<br /p>
<br /p> >
Нашата одлука е: Прифати го поднесокотскоро ќе добиете дополнителни инструкции.</p><p>Ако имате какви било прашања, ве молиме контактирајте ме од вашата <a href="{$submissionUrl}">табла за поднесување</a>.</p><p >Со почит,</p>{$signature}
2 months ago tfildishevska Translation changed Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
<p>Почитуван/а {$recipientName}:<br /p>
<br />
Мал потсетник за
p>Овој и-меил е автоматизиран потсетник од {$contextName} во врска со нашето барање за вашата рецензија на поднесокот, &quot;{$submissionTitle},&quot; за {$contextName}. Се надевавме дека ќе ја добие“.</p> <p>Очекувавме да ја имаме овашата рецензија до {$reviewDueDate}, и овој и-меил е автоматски генериран и испратен со истекот на тој датум. Ни се уште би биле задоволни дасо задоволство ќе ја добиеме веднаш штом ќе можете да ја подготвите.<br /p>
<br />
Доколку не ги имате вашето корисничко име и лозинка за веб-страницата на списанието, можете да го искористите овој линк за да ја ресетирате вашата лозинка (која потоа ќе ви биде испратена преку и-меил заедно со вашето корисничко име). {$passwordResetUrl}<br /
p>Ве молиме најавете се во списанието и следете ги чекорите за рецензија за да го видите поднесокот, да поставите датотеки со рецензија и да ги испратите вашите коментари за рецензијата.</p>
<br />
URL-адреса н
p>Ако ви треба проднесокот: {$reviewAssignmentUrl}<br /олжување на рокот, ве молиме контактирајте ме.</p>
<br />
Ве молам за потврда дека можете да го завршите овој неопходен придонес кон работата на ова списание. Со нетрпение очекувам да слушнам од вас.<br />
<br /
p>Ви благодариме однапред и со почит,</p>
{$signature}
2 months ago tfildishevska Translation changed Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
<p>Почитуван/а {$recipientName}:,<br /p>
<br />
М
p>Само мало потсетникување за нашето барање за вашата рецензија на поднесокот, &quot;{$submissionTitle},&quot; за {$contextName}. Се надевавме дека ќе ја добиеОчекувавме да ја имаме овашата рецензија до {$reviewDueDate}, и би билесо задоволни даство ќе ја добиеме веднаш штом ќе можете да ја подготвите.<br /p>
<br />
Доколку не ги имате вашето корисничко име и лозинка за веб-страницата на списанието, можете да го искористите овој линк за да ја ресетирате вашата лозинка (која потоа ќе ви биде испратена преку и-меил заедно со вашето корисничко име). {$passwordResetUrl}<br /
p>Можете да се најавите во списанието и да ги следите чекорите за рецензија за да го видите поднесувањето, прикачете датотеки со рецензија и испратите вашите коментари за рецензијата.</p>
<br />
URL-адреса на поднесокот: {$reviewAssignmentUrl}<br /
p>Ако ви треба продолжување на рокот, ве молиме контактирајте ме.</p>
<br />
Ве молам за потврда дека можете да го завршите овој неопходен придонес кон работата на ова списание. Со нетрпение очекувам да слушнам од вас.<br />
<br />
p>Ви благодариме однапред и со почит,</p>{$signature}
2 months ago tfildishevska Translation changed Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
<p>Почитуван/а {$recipientName}:,<br /p>
<br />
Би сакале да го обнови
p>Неодамна го откажавме нашето барање дза го рецензиратеја на поднесокот, &quot;{$submissionTitle},&quot; за {$contextName}. СЈа сменивме таа одлука и се надеваме дека сè уште ќе можете да ја спроведете рецензијата.</p><p>Ако можете да помогнете сво процесот на рецензија на ова списание, можете да се најавите на списанието за да го видите поднесокот, да прикачите датотеки со рецензија и да поднесете ваше барање за исправки.<br /p>
<br />
Доколку имате дополнителни
p>Ако имате какви било прашања, ве молам да име контактирајте. ме.</p><p>Со почит,</p>{$signature}
2 months ago tfildishevska Translation changed Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
<p>Почитуван/а {$recipientName}:,<br />
Мал потсетник за
/p><p>Овој и-меил е автоматизиран потсетник од {$contextName} во врска со нашето барање за вашата рецензија на поднесокот, &quot;{$submissionTitle},&quot; за {$contextName}. Се надевавме дека ќе го добиеме вашиот одговор до {$responseDueDate}, и овој и-меил е автоматски генериран и испратен со истекот на тој датум.
<br />
Верувам дека вие би биле одличен рецензент на трудот. Апстрактот на поднесокот е вметнат подолу,
“.</p> <p>Го добивате овој и-меил затоа што сè уште не сме добиле потврда од вас што покажува дали сте надевам дека би размислиле да ја превземете оваа важна задача за насво можност да го рецензирате овој поднесок или не.<br /p>
<br /p>
Ве молиме најавите се на веб-страницата на списанието за да наведете дали ќеизвестете не дали сте во можност да ја отзпочнете оваа рецензијата или не, како и д со користење на нашиот софтвер за упристапитавување дсо поднесокот и да ги зачувате вашата рецензија и препорака. Веб-страницата е {$contextUrl}<br /ци за да го прифатите или одбиете ова барање.</p>
<br />
Рокот на самата рецензија е до {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Доколку не ги имате вашето корисничко име и лозинка за веб-страницата на списанието, можете да го искористите овој линк за да ја ресетирате вашата лозинка (која потоа ќе ви биде испратена преку и-меил заедно со вашето корисничко име). {$passwordResetUrl}<br />
<br />
URL-адреса на поднесокот: {$reviewAssignmentUrl}<br />
<br />
Ви благодариме што го земавте во предвид ова барање.<br />
<br />
{$signature}<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract
p>Ако можете да го рецензирате овој поднесок, вашата рецензија доспева на {$reviewDueDate}. Може да ги следите чекорите за рецензија за да го видите поднесокот, да прикачувате датотеки со рецензии и да ги испратите вашите коментари за рецензија.</p><p>{$submissionTitle}</p><p>Апстракт</p>{$submissionAbstract}<p >Ве молиме слободно контактирајте ме со какви било прашања во врска со поднесувањето или процесот на рецензија.</p><p>Ви благодариме што го разгледавте ова барање. Вашата помош е многу ценета.</p><p>Со почит,</p>{$signature}
2 months ago tfildishevska Translation changed Open Journal Systems/emails - Macedonian (mk_MK)
Потсетник за барањето за рецензијДали ќе можете да го рецензирате ова нза насловот?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 129 4603 31296
Translated 91.5% 118 3982 26918
Needs editing 1.6% 2 213 1631
Failing check 3.9% 5 278 2004

Last activity

Last change March 10, 2022, 2:33 p.m.
Last author Teodora Fildishevska

Activity in last 30 days

Activity in last year