View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings165
100.0% Translate
Words5793
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Gaelic) 156a903e9a
iGaidhlig authored 19 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
yesterday None Committed changes Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,<br />
<br />
podjęlliśmy decyzję w sprawie tekstu &quot;"{$submissionTitle}&quot;&amp;quot;<br />, zgłoszonego do czasopisma "{$contextName}".<br />
<br />
Decyzja redakcji: Odrzucenie zgłoszonego tekstu
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowni Państwo,<br />
<br />
na stronie czasopisma "{$contextName}" został udostępniony w sposób otwarty jeden z numerów czasopisma. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści zamieszczonym we wiadomości oraz odwiedzenia strony: (<a href="{$contextUrl}">{$contextUrl}</a>).naszej strony <br />
<br />
Dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem, <br />
{$editorialContactSignature}
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowna Pani/ Szanowny Panie {$editorialContactName},<br />
<br />
ukończyłem/am praceę nad składem tekstu &quot;{$submissionTitle}” przeznaczonego do opublikowania w czasopiśmie "{$contextName}". Plik jest gotowy do sprawdzenia przed opublikowaniem.,&quot; tekst jest gotowy do ostatniego sczytania. <br />
<br />
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
{$participantName}<br />
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowna Pani/ Szanowny Panie,<br />
<br />
proszę o wykonanie korekty tekstu &amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot;, zgłoszonego do czasopisma {$contextName}.<br />
<br />

Proszę o postępowanie zgodnie z poniższymi krokami:. <br />
1. Kliknij na link do zgłoszonego tekstu znajdujący się poniżej.<br />
2. Pobierz pliki robocze i wykonaj korektę. Ustal zmiany z autorem używając narzędzi do dyskusji.<br />
3. Zapisz poprawiony plik(i) i prześlij go do systemu.<br />
4. Powiadom redaktora o ukończeniu korekty i przekazaniu tekstu do realizacji.<br />
<br />
WWW {$contextName}: <a href="{$contextUrl}">{$contextUrl}</a><br />
WWW tekstu: <a href="{$submissionUrl}">{$submissionUrl}</a>
{$contextUrl}<br />
WWW tekstu: {$submissionUrl}
<br />
Nazwa użytkownika: {$participantUsername}<br />
<br />
Z wyrazami szacunku,
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowna Pani/ Szanowny Panie,<br />
<br />
bardzo nam przykro, ale zostaliśmy zmuszeni do anulowania naszej prośby o wykonanie recenzji tekstu &amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot;, zgłoszonego do czasopisma "{$contextName}". Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Mamy nadzieję na dalszą wspólłpracę.<br />
<br />
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku.
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowna Pani / Szanowny Panie,<br />
<br />
piszemy w sprawie tekstu &amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot;, będącego się w recenzjiw procedurze recenzenckiej, w czasopiśmie "{$contextName}".<br />
<br />
Autorzy tekstu po zapoznaniu się z uwagami przedstawionymi w recenzji przesłali poprawioną wersję tekstu. Będziemy wdzięczni za pomoc w ocenie tekstu po poprawkach.<br />
<br />
Prosimy o informacjeę zwrotną o przyjęciu lub odrzuceniu naszej prośby do dnia {$responseDueDate}, jak również dostępu do zgłoszonego tekstu oraz formularza recenzji. Adres strony internetowej czasopisma.<br />
<br />
Termin wykonania recenzji: {$reviewDueDate}<br />
<br />
WWW tekstu: <a href="{$submissionReviewUrl}&quot;>{$submissionReviewUrl}</a>&lt;br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
&amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract}
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowna Pani / Szanowny Panie,<br />
<br />
redakcja czasopisma "{$contextName}" zwraca się do Pani/ Pana z prośbą o wykonanie recenzji teksUfam, że będziesz świetnym recenzentem manuskryptu &quot;"{$submissionTitle}",&quot;. Poniżej zamieszczamy abstrakt tekstu. M które zostało zgłoszone do: {$contextName}. Abstrakt zgłoszenia został załączony poniżej, mamy nadzieję, że zaakceptuje Pani/ Pan naszą prośbę.rozważysz podjęcie się tego ważnego dla nas zadania. <br />
<br />
Prosimy o zalogowanie się na stronie czasopisma nie później niż {$responseDueDate} w celu przyjęcia lub odrzucenia naszej prośby. Po akceptacji na Pani/Pana adres e-mail zostanie przysłana wiadomość wraz z linkiem do zgłoszonego tekstu oraz formularza recenzji.<br />
<br />
Termin przygotowania recenzji: {$reviewDueDate}<br />
<br />
WWW tekstu: <a href="{$submissionReviewUrl}">{$submissionReviewUrl}</a><br />
<br />
Dziękujemy za rozważenie naszej propozycji.<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract}
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowna Pani/ Szanowny Panie,<br />
<br />
redakcja czasopisma "{$contextName}" zwraca się do Pani/ Pana z prośbą o wykonanie recenzji tekstu &amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot;. Poniżej zamieszczamy abstrakt tekstu. Mamy nadzieję, że zaakceptuje Pani/ Pan naszą prośbę.<br />
<br />
Prosimy o zalogowanie się na stronie czasopisma nie później niż {$responseDueDate}, w celu przyjęcia lub odrzucenia naszej prośby. Po akceptacji na Pani/ Pana adres e-mail zostanie przysłana wiadomość wraz z linkiem do zgłoszonego tekstu oraz formularza recenzji. Adres strony internetowej czasopisma: "{$contextUrl}">{$contextUrl}<br />
<br />
Termin wykonania recenzji: {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Jeżeli nie posiada Pani/ Pan danych niezbędnych do zalogowania się na stronie czasopisma, proszę o przejście na stronę: <a href="{$passwordResetUrl}">{$passwordResetUrl}</a><br />
<br />
WWWW tekstu: <a href="{$submissionReviewUrl}">{$submissionReviewUrl}</a><br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
"{$submissionTitle}"<br />
<br />
{$submissionAbstract}
yesterday open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
Szanowna Pani/ Szanowny Panie,<br />
<br />
wysyłamy przypomnienie o prośbie o recenzję tekstu: &quot;{$submissionTitle},&quot; dla {$contextName}. Liczyliśmy na Twoją odpowiedź do {$responseDueDate}. Email został wysłany automatycznie w momencie upływu tej daty.
<br />
Ufam, że będziesz świetnym recenzentem manuskryptu &quot;{$submissionTitle},&quot; które zostało zgłoszone do: {$contextName}. Abstrakt zgłoszenia został załączony poniżej, mam nadzieję, że rozważysz podjęcie się tego ważnego dla nas zadania. <br />
<br />
Prosimy o zalogowanie się na stronie czasopisma w celu przyjęcia lub odrzucenia naszej prośby, jak również dostępu do zgłoszonego tekstu oraz formularza recenzji. Adres strony internetowej czasopisma: <a href="{$contextUrl}">{$contextUrl}</a><br />
<br />
Termin wykonania recenzji: {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Jeżeli nie posiada Pani/ Pan danych niezbędnych do zalogowania się na stronie czasopisma, proszę o przejście na stronę: <a href="{$passwordResetUrl}">{$passwordResetUrl}</a><br />
<br />
WWWW tekstu: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Dziękujemy za rozważenie naszej propozycji.<br ?>
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
&quot;"{$submissionTitle}"&quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 165 5793 38175
Translated 100.0% 165 5793 38175
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 6.1% 10 1357 8842

Last activity

Last change Dec. 2, 2020, 8:57 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year