View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings168
72.6% Translate
Words6345
75.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 99.3% 96.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 92.0% 95.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 97.9% 98.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Icelandic) b49bf07af9
kolla@probus.is authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/pl_PL/emails.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
10 months ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
a year ago open2source Suggestion removed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
{$reviewerName}:<br />
<br />
redakcja czasopisma "{$contextName}" zwraca się do Pani/ Pana z prośbą o wykonanie recenzji tekstu &quot;{$submissionTitle}&quot; Poniżej zamieszczamy abstrakt tekstu. Mamy nadzieję, że zaakceptuje Pani/ Pan naszą prośbę.<br />
<br />
Prosimy o zalogowanie się na stronie czasopisma nie później niż {$responseDueDate}, w celu przyjęcia lub odrzucenia naszej prośby. Po akceptacji na Pani/ Pana adres e-mail zostanie przysłana wiadomość wraz z linkiem do zgłoszonego tekstu oraz formularza recenzji. Adres strony internetowej czasopisma: "{$contextUrl}">{$contextUrl}<br />
<br />
Termin wykonania recenzji: {$reviewDueDate}.<br />
<br />
Jeżeli nie posiada Pani/ Pan danych niezbędnych do zalogowania się na stronie czasopisma, proszę o przejście na stronę: <a href="{$passwordResetUrl}">{$passwordResetUrl}</a><br />
<br />
WWWW tekstu: <a href="{$submissionReviewUrl}">{$submissionReviewUrl}</a><br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
"{$submissionTitle}"<br />
<br />
{$submissionAbstract}
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
{$reviewerName}:<br />
<br />
piszemy w sprawie tekstu &quot;{$submissionTitle},&quot; będącego się w recenzji w czasopiśmie {$contextName}.<br />
<br />
Autorzy tekstu po zapoznaniu się z uwagami przedstawionymi z recenzji przesłali poprawioną wersję tekstu. Będziemy wdzięczni za pomoc w ocenie tekstu po poprawkach.<br />
<br />
Prosimy, zaloguj się na stronę czasopisma, aby udzielić informację zwrotną o przyjęciu lub odrzuceniu naszej prośby do dnia {$responseDueDate}, jak również aby uzyskać dostęp do zgłoszenia oraz formularza recenzji. Adres strony internetowej czasopisma: {$contextUrl}<br />
<br />
Termin wykonania recenzji: {$reviewDueDate}<br />
<br />
Jeżeli nie posiada Pani/ Pan danych niezbędnych do zalogowania na stronie czasopisma, prosimy zresetować hasło przechodząc na stronę: {$passwordResetUrl}<br />
<br />
WWW tekstu: {$submissionReviewUrl}<br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
&quot;{$submissionTitle}&quot;<br />
<br />
{$submissionAbstract}<br />
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
{$reviewerName}:<br />
<br />
redakcja czasopisma zwraca się do Pani/ Pana z prośbą o wykonanie recenzji tekstu &quot;{$submissionTitle}&quot; Poniżej zamieszczamy opis procedury recenzowania, a w załączeniu przesyłamy plik z tekstem do zrecenzowania. Będziemy wdzięczni za wykonanie recenzji i przesłanie jej pod ten adres do dnia {$reviewDueDate}.<br />
<br />
<br />
Prosimy o rozważenie naszej prośby i nadesłanie informacji zwrotnej (o jej przyjęciu lub odrzuceniu) do dnia {$responseDueDate}.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku, <br />
<br />
{$editorialContactSignature}<br />
<br />
<br />
Procedura recenzowania <br />
<br />
{$reviewGuidelines}<br />
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
{$participantName}:<br />
<br />
proszę o wykonanie składu tekstu &amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot; przeznaczonego do opublikowania w czasopiśmie "{$contextName}". Proszę o postępowanie zgodnie z poniższymi krokami:<br />
<br />
1. Zaloguj się na stronie czasopisma i kliknij poniższy link.<br />
2. Pobierz plik w wersji gotowej do produkcji.<br />
3. Wykonaj skład i prześlij gotowy do opublikowania plik do systemu.<br />
4. Powiadom redaktora o ukończeniu składu.<br />
<br />
Adres WWW czasopisma "{$contextName}: <a href="{$contextUrl}">{$contextUrl}</a><br />
Adres WWW tekstu: <a href="{$submissionUrl}">
{$contextUrl}<br />
Adres WWW tekstu:
{$submissionUrl}</a><br />
Nazwa użytkownika: {$participantUsername}<br />
<br />
Jeżeśli nie jest możliwe wykonanie składu w podanym terminiemożesz podjąć się tego zadania lub masz jakiekolwiek pytania, proszę o , skontakt.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku
uj się ze mną. Dziękujemy za Twój wkład w pracę czasopisma.
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/emails - Polish (pl_PL)
{$reviewerName}:<br />
<br />
przypominamy, że w dniu {$reviewDueDate} minął termin wykonania recenzji tekstu &amp;quot;{$submissionTitle}&amp;quot; zgłoszonego do czasopisma "{$contextName}". Mamy nadzieję, że w krótkim czasie otrzymamy od Pani/ Pana gotową recenzjeę.<br />
<br />
WWW tekstu: <a href="{$submissionReviewUrl}&quot;>{$submissionReviewUrl}</a>&lt;br />
<br />
Będziemy wdzięczni za potwierdzenie gotowości do wykonania recenzji.<br />
<br />
Z wyrazami szacunku,<br />
{$editorialContactSignature}<br />
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 168 6345 43401
Translated 72.6% 122 4797 32734
Needs editing 25.6% 43 1483 10294
Failing check 17.3% 29 1921 14184

Last activity

Last change Dec. 8, 2020, 10:06 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year