View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings165
69.7% Translate
Words5793
76.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 49.0% 52.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Resolve "Creating default object from empty value" warnings 33036153cb
admin authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/sk_SK/emails.po
When User Action Detail Object
13 days ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
Sadzobnice dokončené
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
Tento email posiela editor sekcie typografovi, aby mu oznámil, že mu bola pridelená úloha vykonať typografické úpravy príspevku. Obsahuje informácie o príspevku a prístupe k nemu.
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
{$participantName}:<br />
<br />
Príspevok &quot;{$submissionTitle}&quot; pre {$contextName} je teraz treba pripraviť do sadzobnicového formátu podľa nasledujúcich inštrukcií.<br />
1. Kliknite nižšie na URL príspevku.<br />
2. Prihláste sa do časopisu a pre vytvorenie sadzobnice podľa štandardov časopisu použite verziu súboru pre grafické úpravy.<br />
3. Nahrajte upravené súbory do sekcie Súbory sadzobníc<br />
4. Upozornite redaktora pomocou diskusie v produkčnej fáze, že sadzobnice sú hotové.<br />
<br />
{$contextName} URL: {$contextUrl}<br />
URL príspevku: {$submissionUrl}<br />
Užívateľské meno: {$participantUsername}<br />
<br />
Ak teraz nemôžete túto úlohu vykonať alebo máte nejaké otázky, kontaktujte ma prosím. Ďakujeme za Vašu pomoc nášmu časopisu.
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
Žiadosť o sadzobnice
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
Tento email posiela editor sekcie redaktorovi, aby ho požiadal o začatie procesu redigovania. Obsahuje informácie o príspevku a ako sa k nemu dostať.
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
{$participantName}:<br />
<br />
Chcel by som vás požiadať, aby ste zredigoval článok &quot;{$submissionTitle}&quot; pre {$contextName} a postupujte pritom prosím podľa nasledujúcich krokov:<br />
1. Kliknite nižšie na URL príspevku.<br />
2. Otvorte ľubovoľný súbor v sekcii Súbory návrhov a vykonajte redakčnú editáciu, prípadne využite diskusiu pre editačnú fázu.<br />
3. Uložte zredigovaný súbor a nahrajte ho v editačnom paneli.<br />
4 . Upozornite redaktora, že všetky súbory boli zeditované a môže začať produkčná fáza.<br />
<br />
{$contextName} URL: {$contextUrl}<br />
URL príspevku: {$submissionUrl}<br />
Užívateľské meno: {$participantUsername}
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
Žiadosť o redigovanie príspevku
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
Tento e-mail je od editora alebo redaktora sekcie pre zodpovedného redaktora alebo pre redaktorov sekcií - informuje o konečnom odporúčaní príspevku.
13 days ago tblaho New translation Open Journal Systems/emails - Slovak (sk_SK)
{$editors}:<br />
<br />
Odporúčania k príspevku {$contextName}, &quot;{$submissionTitle}&quot; je: {$recommendation}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 165 5793 38175
Translated 69.7% 115 4439 28641
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 16, 2020, 11:31 a.m.
Last author Tomáš Blaho

Activity in last 30 days

Activity in last year