View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings168
78.0% Translate
Words6345
88.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.5% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 77.8% 77.8% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) e3a2e6fbbf
yoruyenturk authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/sl_SI/emails.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Suggestion added Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
{$recipientName}<br />
<br />
Ustvarili ste uporabniški račun za revijo {$contextName}. Pred uporabo morate potrditi vaš e-poštni naslov, zato prosimo, da sledite spodnji povezavi:<br />
<br />
{$activateUrl}<br />
<br />
Hvala lepa,<br />
{$signature}
3 weeks ago None New string to translate Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
3 weeks ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
9 months ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
9 months ago primozs Translation changed Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
DearSpoštovani [University Librarian]<br />
<br />
{$contextName} &amp;lt;{$contextUrl}&amp;gt;, is a journal for which a member of your faculty je revija, pri kateri sodeluje vaš član, [name of member] serves as a, kot [title of position]. The journal is seeking to establish aRevija želi vzpostaviti LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) compliant archive with this and other s to in ostalimi universzity librariesetnimi knjižnicami .<br />
<br />
[Brief description of journal]<br />
<br />
The LOCKSS Program LOCKSS &amp;lt;http://lockss.org/&amp;gt;, an international library/publisherje mednarodna initciative, is a working example of a distributed preservation anda knjižnic/založnikov, je delujoči primer distribuiranega archiving repository, additional details are below. The software, which runs on an ordinary personal computer is free; thea, več informacij je spodaj. Programska oprema, ki teče na navadnem osebnem računalniku, je brezplačna, syistem is easily brought on-line; very little ongoing maintenance is requiredje zelo enostavno vzpostaviti in potrebuje zelo malo vzdrževanja.<br />
<br />
To assist in theZa pomoč pri archiving of our journal, we invite you to become a member of the LOCKSS community, to help collect and preserve titles produced by yourranju naše revije, vas vabimo, da postanete član LOCKSS skupnosti, pomagate zbirati in ohranjati članke izdane pri vaši fackulty and by other scholars worldwide. To do so, please have someone on your staff visit the LOCKSS site for information on how this system operates. I look forward to hearing from you on the feasibility of providing thiseti in ostalih znanstvenih inštitucijah po vsem svetu. Da to storite, vas vabimo da nekdo na vaši strani pogleda speltno stran LOCKSS za več inforamcijo tem, kako sistem deluje. Veselimo se vašega odziva glede možnosti, da podprete archiving support for this journalranje naše revije.<br />
<br />
Thank youHvala lepa,<br />
{$principalContactSignature}
9 months ago primozs Translation changed Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
DearSpoštovani [University Librarian]<br />
<br />
{$contextName} &amp;lt;{$contextUrl}&amp;gt;, is a journal for which a member of your faculty je revija, pri kateri sodeluje vaš član, [name of member], serves as akot [title of position]. The journal is seeking to establish aRevija želi vzpostaviti LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) compliant archive with this and other s to in ostalimi universzity librariesetnimi knjižnicami .<br />
<br />
[Brief description of journal]<br />
<br />
The URL tdo the LOCKSS Publisher Manifest for our journal ismanifesta za revijo je: {$contextUrl}/gateway/lockss<br />
<br />
We understand that you are already participating in LOCKSS. If we can provide any additional metadata for purposes of registering our journal with your version of LOCKSS, we would be happy to provide itKolikor razumemo vi že sodelujete v LOCKSS. Če želite vam z veseljem posredujemo dodatne podatke za potreber registracije naše revije pri vaši verziji LOCKSS.<br />
<br />
Thank youHvala lepa,<br />
{$principalContactSignature}
9 months ago primozs Translation changed Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
Imate novo obvestilo od {$siteTitle}:<br />
<br />
{$notificationContents}<br />
<br />
Povezava: {$url}<br />
<br />
{$principalContactSignature}
<hr />{$unsubscribeLink}
10 months ago None Resource update Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
a year ago primozs Translation changed Open Journal Systems/emails - Slovenian (sl_SI)
An institutional subscription has been renewed online for {$contextName} with the following details.<br />
<br />
Subscription Type:<br />
{$subscriptionType}<br />
<br />
Institution:<br />
{$institutionName}<br />
{$institutionMailingAddress}<br />
<br />
Domain (if provided):<br />
{$domain}<br />
<br />
IP Ranges (if provided):<br />
{$ipRanges}<br />
<br />
Contact Person:<br />
{$userDetails}<br />
<br />
Membership Information (if provided):<br />
{$membership}<br />
<br />
To view or edit this subscription, please use the following URL.<br />
<br />
Subscription URL: <a href="{$subscriptionUrl}&quot;>{$subscriptionUrl}</a>&lt;br />
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 168 6345 43401
Translated 78.0% 131 5612 38731
Needs editing 20.2% 34 668 4297
Failing check 24.4% 41 1991 14309

Last activity

Last change April 9, 2021, 3:41 p.m.
Last author Primož Svetek

Activity in last 30 days

Activity in last year