View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings168
100.0% Translate
Words6345
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Submodule update 7c24222120
admin authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/tr_TR/emails.po
When User Action Detail Object
8 days ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Bu e-posta, eEditör bir makaleyi ön değerlendirtarafından ön inceleme aşamasında hakem değerlendirme aşamasından önce reddettiğinde makaleninye almaya uygun bulmazsa ve ön inceleme sonucu reddederse yazarına gönderilir.
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Editör KararıAday makaleniz reddedildi
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Editöre prova dizginBu e-posta Tasarımcının makalenin dizgi biçimini tamamlandığını bildirir.
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Son sayfa düzeni kopyasının mizanpajının gönderilmesinde kullanılan mesajBu e-posta Editör tarafından Tasarımcıya makalenin dizgi biçiminin hazırlanması için gönderilir.
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Dizgi Provası Ricası{$submissionId} numaralı makale {$contextAcronym} için yayına hazır
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Yayınlanması için karar verilen yazının sayfa düzeni içinmakalenin son kopya okuması için Redaktöre gönderilmesminde kullanılır.
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Sayfa düzeni için rica{$submissionId} numaralı makalenin {$contextAcronym} için son kopyası düzenlendi
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
Düzenleyici Editörden veya Bölüm Editörden, karar veren editörleri veya Bölüm Editörleri'ne gönderilen bu e-postalar, onlara gönderiyle ilgili nihai bir öneriyi bildirBu e-posta, Editöre bir aday makaleyle ilgili tavsiye karar verildiğini bildirir. Bu şablon, bir editörün yalnızca tavsiye karar vermesine izin verildiğinde ve nihai kararı yetkili editörün vermesi gerektirdiğinde kullanılır. Bu seçenek, editörlerin makaleye atanması esnasında seçilebilir.
9 days ago yoruyenturk New translation Open Journal Systems/emails - Turkish (tr_TR)
<p>Sayın {$editors}:,<br /p>
<br />
{$contextName}, &
p>&quot;{$submissionTitle}&amp;quot; adlı gönderi ile ilgili öneri: {$recommendation}başlıklı aday makale için gelen hakem değerlendirmelerini inceledim. Çalışmaya ilişkin tavsiye kararım aşağıdadır.</p><p>Tavsiye karar:<br />{$recommendation}.</p><p>Tavsiye karar doğrultusunda işlem gerçekleştirmek için <a href="{$submissionUrl}">tıklayınız</a>.</p><p>Aday makaleye ilişkin bir sorunuz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz.</p><p>Saygılarımla,</p><p>{$senderName}</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 168 6345 43401
Translated 100.0% 168 6345 43401
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 16.7% 28 2346 16596

Last activity

Last change Jan. 12, 2022, 5:25 p.m.
Last author Hüseyin Körpeoğlu

Activity in last 30 days

Activity in last year