View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings165
100.0% Translate
Words5796
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 99.3% 96.0% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.2% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 14.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 1.7% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.1% 98.2% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7475 Fix extra margins in issue table of contents on homepage 26b6e501a8
Nate Wright authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/emails.po
Monolingual base language filelocale/en_US/emails.po
Translation file locale/uz_UZ@latin/emails.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
<b> {$ title} </b> <br />
<br/>
{$ xulosasi} <br />
<br/>
<ahref="{$url}"> to'liq e'lonni </a> o'qish uchun veb -saytimizga tashrif buyuring.
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
{$ title}
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
Bu elektron pochta har oy muharrirlarga va jurnal menejerlariga tizim salomatligi haqida umumiy ma'lumot berish uchun avtomatik ravishda yuboriladi.
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)

{$ nomi}, <br />
<br/>
{$ Month}, {$ year} uchun jurnal sog'lig'ingiz haqidagi hisobot endi tayyor. Bu oy uchun asosiy statistik ma'lumotlar. <br />
<ul>
<li> Bu oyda yangi materiallar: {$ newSubmissions} </li>
<li> Bu oy rad etilgan materiallar: {$ declinedSubmissions} </li>
<li> Bu oyda qabul qilingan arizalar: {$ qabul qilinganSubmissions} </li>
<li> Tizimdagi jami yuborishlar: {$ totalSubmissions} </li>
</ul>
<ahref="{$editorialStatsLink}"> tahririyat yo'nalishlari </a> va <ahref="{$publicationStatsLink}"> chop etilgan maqolalar statistikasini </a> batafsil ko'rish uchun jurnalga kiring. Bu oyning tahririyat tendentsiyalarining to'liq nusxasi ilova qilingan. <br />
<br/>
Hurmat bilan, <br />
{$ principContactSignature}
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
{$ Month}, {$ year} uchun tahririyat faoliyati
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
Agar muharrir ularni ko'rib chiqish bosqichidan oldin rad etsa, bu elektron pochta muallifiga yuboriladi
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)

{$ authorName}: <br />
<br/>
Biz sizning {$ contextName}, & quot; {$ submitTitle} & quot; ga yuborishingiz bo'yicha qarorga keldik. <br />
<br/>
Bizning qarorimiz: Arizani rad etish
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
Tahririyat qarori
2 months ago Ruslan New translation Open Journal Systems/emails - Uzbek (uz_UZ@latin)
Xabarlar markazi xabarlar ro'yxatini tuzish dasturida ishlatiladigan standart (bo'sh) xabar.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 165 5796 38209
Translated 100.0% 165 5796 38209
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 24.8% 41 3275 21835

Last activity

Last change Sept. 9, 2021, 5:04 p.m.
Last author Ruslan Shodmonov

Activity in last 30 days

Activity in last year