View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings33
97.0% Translate
Words409
98.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 99.0% 98.3% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.6% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.5% 99.8% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
manager 99.1% 98.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 86.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.6% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 2.4% 2.4% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.6% 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) 36e75da4c4
eddoff authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/crossref/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/crossref/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/crossref/locale/nb_NO/locale.po
When User Action Detail Object
8 days ago None New string to translate Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
8 days ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
8 days ago None New string to translate Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
8 days ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
8 days ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
4 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
4 weeks ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
Registreringen var vellykket, men følgende advarsel ble gitt: '{$ param}'.
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
a month ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
Artiklene er ikke valgt for opprettelse av DOI i programtillegget for DOIs offentlige identifikator, så det er ikke mulig å overføre eller eksportere i dette programtillegget.
a month ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/importexport-crossref - Norwegian Bokmål
Du har ikke konfigurert et ISSN for tidsskriftet. Du må legge til et ISSN under <a href=«"{$journalSettingsUrl}»" target="_blank">siden med innstillinger for tidsskriftet</a>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 33 409 2775
Translated 97.0% 32 402 2729
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 6.1% 2 83 516

Last activity

Last change Nov. 5, 2020, 9:32 a.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year