View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings33
100.0% Translate
Words409
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) 36e75da4c4
eddoff authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/crossref/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/crossref/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/crossref/locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
3 days ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
4 days ago open2source Translation changed Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)

<p>Status deponowania:</p>
<p>
- Nie zdeponowano: nie podjęto próby zdeponowania tego DOI.<br />
- Aktywne: DOI został poprawnie zdeponowany.<br />
- Niepowodzenie: deponowanie DOI zakończyło się niepowodzeniem.<br />
- Oznaczono jako aktywne: DOI został manualnie oznaczony jako aktywny.
</p>
<p>Wyświetlony jest status jedynie status ostatniego deponowania.</p>
<p>Jeżeli deponowanie zakończyło się niepowodzeniem, rozwiąż problem i spróbuj ponownie zarejestrować DOI.</p>
4 days ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
4 days ago open2source Translation changed Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
Przykład użycia:
{$scriptName} {$pluginName} export xmlFileName journal_path {issues|articles} objectId1 [objectId2] ...
{$scriptName} {$pluginName} register journal_path {issues|articles} objectId1 [objectId2] ...
4 days ago open2source Translation changed Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)

<pStatus deponowania:</p>
<p>
- Nie zdeponowano: nie podjęto próby zdeponowania tego DOI.<br />
- Aktywne: DOI został poprawnie zdeponowany.<br />
- Niepowodzenie: deponowanie DOI zakończyło się niepowodzeniem.<br />
- Oznaczono jako aktywne: DOI został manualnie oznaczony jako aktywny.
</p>
<p>Wyświetlony jest status jedynie status ostatniego deponowania.</p>
<p>Jeżeli deponowanie zakończyło się niepowodzeniem, rozwiąż problem i spróbuj ponownie zarejestrować DOI.</p>
4 days ago open2source New translation Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
Tylko potwierdzony eksport. Nie pobieraj tego pliku.
4 days ago open2source New contributor Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
8 days ago None New string to translate Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
8 days ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
10 months ago admin Resource update Open Journal Systems/importexport-crossref - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 33 409 2775
Translated 100.0% 33 409 2775
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 30, 2020, 11:53 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year