View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words232
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 86.8% 0.0% 81.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.3% 99.1% 0.0% 9.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 92.0% 93.4% 0.0% 27.8% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Add Bosnian baseline using Croatian 3a06286079
admin authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/datacite/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/datacite/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/datacite/locale/cs_CZ/locale.po
When User Action Detail Object
8 hours ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
8 hours ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
7 months ago jelinek@synetix.cz Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
Automatická úloha registrace DataCite.
7 months ago jelinek@synetix.cz Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)

Pokud chcete registrovat čísla DOI v rámci DataCite, kontaktujte, prosím Managing Agenta pomocí odkazu <a href="http://datacite.org/contact" target="_blank">Domovská stránka DataCite
</a>, který vás odkáže na vašeho lokálního správce členů DataCite. Jakmile navážete vztah s členskou organizací, održíte přístupové údaje pro DataCite služby pro čísla (DOIs) a nahrávání příslušných metadat. Pokud nemáte vlastní login a heslo, budete mít stále možnost vyexportovat DOI informace pro DataCite v XML formátu. Uvědomte si, prosím, že heslo je ukládáno jako prostý text, tedy nezakódované kvůli požadavkům služeb DataCite.
7 months ago jelinek@synetix.cz New contributor Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
a year ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 232 1669
Translated 100.0% 10 232 1669
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 20.0% 2 114 787

Last activity

Last change April 7, 2020, 7:16 p.m.
Last author Michal Jelínek

Activity in last 30 days

Activity in last year