View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings13
100.0% Translate
Words239
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 483e0f12ed
huangfl authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/datacite/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/datacite/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/datacite/locale/cs_CZ/locale.po
When User Action Detail Object
9 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
9 months ago Jirka New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
Testovací předpona DOI (DOI Prefix)
9 months ago Jirka New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
Testovací heslo
9 months ago Jirka New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
Testovací uživatelské jméno
9 months ago None New string to translate Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
9 months ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
10 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
10 months ago Jirka New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)

Pokud chcete registrovat čísla DOI v rámci DataCite, kontaktujte, prosím Managing Agenta pomocí odkazu <a href="https://datacite.org/contact.html" target="_blank">Domovská stránka DataCite
</a>, který vás odkáže na vašeho lokálního správce členů DataCite. Jakmile navážete vztah s členskou organizací, održíte přístupové údaje pro DataCite služby pro čísla (DOIs) a nahrávání příslušných metadat. Pokud nemáte vlastní login a heslo, budete mít stále možnost vyexportovat DOI informace pro DataCite v XML formátu. Uvědomte si, prosím, že heslo je ukládáno jako prostý text, tedy nezakódované kvůli požadavkům služeb DataCite.
10 months ago Jirka New contributor Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)
10 months ago admin Source string changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Czech (cs_CZ)

If you want to register DOIs with DataCite, please contact the Managing
Agent via the <a href="https://datacite.org/contact.html" target="_blank">DataCite
homepage</a>, who will refer you to your local DataCite Member. Once you have
established a relationship with the Member organisation, you will be provided
with access to the DataCite service for minting persistent identifiers (DOIs)
and registering associated metadata. If you do not have your own username and
password you'll still be able to export into the DataCite XML format but you
cannot register your DOIs with DataCite from within OJS.
Please note that the password will be saved as plain text, i.e. not encrypted, due
to the DataCite registration service requirements.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 239 1716
Translated 100.0% 13 239 1716
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 8, 2021, 10:36 p.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year