View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings13
69.2% Translate
Words239
51.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 99.3% 96.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 92.0% 95.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 95.2% 99.4% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 72.6% 75.6% 25.6% 17.3% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 97.9% 98.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7607 Fix DC.subject metadata only shows one keyword fa5c43fd27
Nate Wright authored 23 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/datacite/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/datacite/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/datacite/locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None New string to translate Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)
a year ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)
a year ago admin Source string changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)

If you want to register DOIs with DataCite, please contact the Managing
Agent via the <a href="https://datacite.org/contact.html" target="_blank">DataCite
homepage</a>, who will refer you to your local DataCite Member. Once you have
established a relationship with the Member organisation, you will be provided
with access to the DataCite service for minting persistent identifiers (DOIs)
and registering associated metadata. If you do not have your own username and
password you'll still be able to export into the DataCite XML format but you
cannot register your DOIs with DataCite from within OJS.
Please note that the password will be saved as plain text, i.e. not encrypted, due
to the DataCite registration service requirements.
a year ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)
Użyj:
{$scriptName} {$pluginName} export [outputFileName] [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
{$scriptName} {$pluginName} register [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
a year ago open2source Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)

Jeżeli chcesz zarejestrować DOI z DataCite, proszę skontaktuj się z agentem DataCite
za pośrednictwem <a href="http://datacite.org/contact" target="_blank">strony internetowej DataCite</a>, który skieruje cię do lokalnego członka DataCite.
Po nawiązaniu relacji z organizacją członkowską, zostaniesz połączony z serwisem DataCite na potrzeby tworzenia identyfikatorów DOI i ich rejestrowania wraz z metadanymi. Jeżeli nie posiadasz jeszcze nazwy użytkownika i hasła, nadasz możesz przygotować pliki w formacie DataCite XML, ale nie możesz ich zarejestrować z OJS.
a year ago open2source New contributor Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)
2 years ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 239 1716
Translated 69.2% 9 122 918
Needs editing 7.7% 1 110 757
Failing check 7.7% 1 110 757

Last activity

Last change Nov. 30, 2020, 6:33 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year