View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings13
100.0% Translate
Words239
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 15.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 77.8% 77.8% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Georgian) d18abdc24f
lobzhanidze authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/datacite/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/datacite/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/datacite/locale/sl_SI/locale.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
6 months ago primozs New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
Tesntna DOI predpona
6 months ago primozs New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
Testno geslo
6 months ago primozs New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
Testno uporabniško ime
6 months ago None New string to translate Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
6 months ago None Resource update Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
7 months ago primozs Translation changed Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
OJS bo avtomatsko opravil depozit dodeljenih DOI-jev na DataCite. Prosimo upoštevajte, da je za to lahko potrebno nekaj časa po tistem, ko objavite novo številko. Lahko preverite vse neregistrirane DOI-je.
7 months ago primozs New translation Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)

Če želite registrirati DOI-je pri DataCite, kontaktirajte upravljalskega agenta na <a href="https://datacite.org/contact.html" target="_blank">DataCite
domači strani</a>, ki vas bo napotil na vašega lokalnega člana DataCite. Ko boste uredili članstvo v
organizaciji, boste dobili podatke za pripravo javnih identifikatorjev (DOI) in regoistracijo pripadajočih metapodatkov. Če nimate svojega uporabniškega imena in gesla, lahko še vedno izvozite podatke v
DataCite XML obliki, ne morete pa registrirati DOI-je pri DataCite direktno iz OJS.
Prosimo, da upoštevate, da bo geslo shranjeno kot prosto besedilo, torej nekriptirano, zaradi zahtev
DataCite registracijskega servisa.
7 months ago primozs New contributor Open Journal Systems/importexport-datacite - Slovenian (sl_SI)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 239 1716
Translated 100.0% 13 239 1716
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 15, 2021, 3:20 p.m.
Last author Primož Svetek

Activity in last 30 days

Activity in last year