View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings25
100.0% Translate
Words319
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 99.4% 99.9% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 93.6% 78.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) 615b83f2e1
diegojmacedo authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/medra/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/medra/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/medra/locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
10 months ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
10 months ago jordi Translation changed Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
Export issuear metadades de número, article andi galley metadata inerada en format Onix forper a DOI (O4DOI) format and register DOIs with the mEDRA registration agencyi registrar els DOI amb l'agència de registre de mEDRA.
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
Ús:
{$scriptName} {$pluginName} export [xmlFileName] [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
{$scriptName} {$pluginName} register [journal_path] {issues|articles|galleys} objectId1 [objectId2] ...
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
Tasca de registre automàtic de mEDRA
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
Nota: els DOI assignats als articles s'exportaran a mEDRA com a <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'obres'</a>. Els DOI assignats a galerades s'exportaran com a <a href="http://www.medra.org/en/metadata_td.htm" target="_blank">'manifestacions'</a>.
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
Utilitzar la API de prova de mEDRA (entorn de prova) per al registre de DOI. No us oblideu de treure aquesta opció en l'entorn de producció.
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
OJS registrarà automàticament els DOI assignats a mEDRA. Tingueu en compte que això pot trigar una mica a processar-se després de la publicació (p. ex., segons la configuració cron). Podeu comprovar tots els DOI no registrats.
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
Els números s'exporten com a
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
manifestació
10 months ago jordi New translation Open Journal Systems/importexport-medra - Catalan (ca_ES)
obra
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 25 319 2350
Translated 100.0% 25 319 2350
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 5, 2020, 12:31 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year