View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings22
100.0% Translate
Words263
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 99.3% 95.8% 0.0% 7.9% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.2% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 8.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 14.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 1.7% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 24.8% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.4% 98.8% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (bg (generated)) f6143a4b82
kamburov authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemaskplugins/importexport/users/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/users/locale/en_US/locale.po
Translation file plugins/importexport/users/locale/uz_UZ@latin/locale.po
When User Action Detail Object
13 days ago None Committed changes Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
Davom etish uchun "Import" ostidagi faylni yuklang.
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
Natijalar
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
Import muvaffaqiyatli yakunlandi. Foydalanuvchi nomlari va elektron pochta manzillari mavjud bo'lmagan foydalanuvchilar, ular bilan birga kelgan foydalanuvchilar guruhlari import qilingan.
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
Eksport paytida xatolar yuz berdi
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
Hammasini eksport qilish
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
Rol bo'yicha eksport qilish
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
Foydalanuvchilarni eksport qilish
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
"{$ JournalPath}" noma'lum jurnal yo'li ko'rsatildi.
2 weeks ago Ruslan New translation Open Journal Systems/importexport-users - Uzbek (uz_UZ@latin)
{$ ImportHash} bilan xesh qilingan parollarni ishlatib bo'lmaydi; OJS {$ ojsHash} dan foydalanishga sozlangan. Agar davom etsangiz, import qilingan foydalanuvchilar parollarini tiklashingiz kerak bo'ladi.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 22 263 1791
Translated 100.0% 22 263 1791
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 9, 2021, 5:17 p.m.
Last author Ruslan Shodmonov

Activity in last 30 days

Activity in last year