View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings634
100.0% Translate
Words4925
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Portugal)) 76e2850550
carla.marques authored 13 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/cs_CZ/locale.po
When User Action Detail Object
a week ago None Resource update Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
Předplatné pro organizaceInstitucionální předplatné
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
Předplatné pro jednotlivceIndividuální předplatné
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
Archivováníace
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
<h4>Verze OJS {$version}</h4>

<p>Děkujeme za stažení <strong>Open Journal Systému</strong> vytvořeného projektem Public Knowledge Project. Než budete pokračovat, přečtěte si, prosím, soubor <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> dodaný s tímto softwarem. Pro více informací o projektu Public Knowledge Project a jeho softwarových projektech navštivte, prosím, <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank"> webové stránky PKP</a>. Pokud máte chybová hlášení, nebo dotazy na technickou podporu OJS, navštivte <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fórum podpory</a> nebo navštivte PKP online <a href="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/" target="_blank">bug reporting systém</a>. Přestože je preferovaným způsobem kontaktování fórum podpory, můžete také týmu poslat email na <a href="mailto:pkp-support@sfu.ca">pkp-support@sfu.ca</a>.</p>

<h4>Aktualizace</h4>

<p>Pokud provádíte aktualizaci existující instalace OJS 2.x, <a href="{$upgradeUrl}">Klikněte zde</a> pro pokračování.</p>

<h4>Doporučované požadavky na systém</h4>

<ul>
<li><a href="http://www.php.net/" target="_blank">PHP</a> >= {$phpRequiredVersion}; aktuálně používáte PHP {$phpVersion}{$wrongPhpText}</li>
<li><a href="http://www.mysql.com/" target="_blank">MySQL</a> >= 4.1 nebo <a href="http://www.postgresql.org/" target="_blank">PostgreSQL</a> >= 9.1.5</li>
<li><a href="http://httpd.apache.org/" target="_blank">Apache</a> >= 1.3.2x or >= 2.0.4x nebo Microsoft IIS 6</li>
<li>Operační systém: jakýkoliv OS, který podporuje výše uvedený software, včetně <a href="http://www.linux.org/" target="_blank">Linuxu</a>, <a href="http://www.bsd.org/" target="_blank">BSD</a>, <a href="http://www.sun.com/" target="_blank">Solarisu</a>, <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Mac OS X</a>, <a href="http://www.microsoft.com/">Windows</a></li>
</ul>

<p>Jelikož PKP nemá prostředky, aby otestoval každou možnou kombinaci verze softwaru a platformy, není předpokládána žádná garance plné funkčnosti nebo podpora.</p>

<p>Tato nastavení mohou být po instalaci změněna úpravou souboru <tt>config.inc.php</tt> ve výchozím OJS adresáři nebo s využitím webového administračního rozhraní.</p>

<h4>Podporované databázové systémy</h4>

<p>OJS byl v současnosti testován pouze na MySQL a PostgreSQL, avšak jiné systémy pro správu databází podporované <a href="http://adodb.sourceforge.net/" target="_blank">ADOdb</a> mohou také fungovat (plně nebo částečně). Reporty o kompatibilitě a/nebo opravy kódu (code patches) pro alternativní DBMS lze zaslat OJS týmu.</p>
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
<h4>Verze OJS {$version}</h4>

<p>Děkujeme za stažení <strong>Open Journal Systému</strong> vytvořeného projektem Public Knowledge Project. Než budete pokračovat, přečtěte si, prosím, soubory <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> a <a href="{$baseUrl}/docs/UPGRADE.md">UPGRADE</a> soubory dodané s tímto softwarem. Pro více informací o Public Knowledge Project a jeho softwarových projektech navštivte prosím <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank">webové stránky PKP</a>. Pokud máte chybová hlaášení nebo dotazy na technickou podporu OJS, navštivte <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">fórum podpory</a> nebo navštivte PKP online <a href="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/" target="_blank">bug reporting systém</a>. Přestože je support forum preferovaným způsobem kontaktování, můžete také týmu poslat email na <a href="mailto:pkp-support@sfu.ca">pkp-support@sfu.ca</a>.</p>
<p>Je <strong>důrazně doporučeno</strong>, abyste udělali zálohu vaší databáze, adresáře souborů a OJS instalace před tím, než budete pokračovat.</p>
<p>Pokud máte zapnutý <a href="http://www.php.net/features.safe-mode" target="_blank">PHP Safe Mode</a>, ujistěte se prosím, že max_execution_time instrukce ve vašem php.ini konfiguračním souboru je nastaven na vysoký limit. Pokud bude tohoto nebo jakéhokoliv dalšího časového limitu (např. "Timeout" instrukce u Apache) dosaženo a bude přerušen proces upgradování, budou vyžadovány ruční zásahy.</p>
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
<h4>Verze OJS {$version}</h4>

<p>Děkujeme za stažení <strong>Open Journal Systému</strong> vytvořeného projektem Public Knowledge Project. Než budete pokračovat, přečtěte si, prosím, soubor <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> dodaný s tímto softwarem. Pro více informací o projektu Public Knowledge Project a jeho softwarových projektech navštivte, prosím, <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank"> webové stránky PKP</a>. Pokud máte chybová hlášení, nebo dotazy na technickou podporu OJS, navštivte <a href="http://forum.pkp.sfu.ca">fórum podpory</a> nebo navštivte PKP online <a href="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/" target="_blank">bug reporting systém</a>. Přestože je preferovaným způsobem kontaktování fórum podpory, můžete také týmu poslat email na <a href="mailto:pkp-support@sfu.ca">pkp-support@sfu.ca</a>.</p>

<h4>Aktualizace</h4>

<p>Pokud provádíte aktualizaci existující instalace OJS 2.x, <a href="{$upgradeUrl}">Klikněte zde</a> pro pokračování.</p>

<h4>Doporučované požadavky na systém</h4>

<ul>
<li><a href="http://www.php.net/" target="_blank">PHP</a> >= {$phpRequiredVersion}; aktuálně používáte PHP {$phpVersion}{$wrongPhpText}</li>
<li><a href="http://www.mysql.com/" target="_blank">MySQL</a> >= 4.1 nebo <a href="http://www.postgresql.org/" target="_blank">PostgreSQL</a> >= 9.1.5</li>
<li><a href="http://httpd.apache.org/" target="_blank">Apache</a> >= 1.3.2x or >= 2.0.4x nebo Microsoft IIS 6</li>
<li>Operační systém: jakýkoliv OS, který podporuje výše uvedený software, včetně <a href="http://www.linux.org/" target="_blank">Linuxu</a>, <a href="http://www.bsd.org/" target="_blank">BSD</a>, <a href="http://www.sun.com/" target="_blank">Solarisu</a>, <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Mac OS X</a>, <a href="http://www.microsoft.com/">Windows</a></li>
</ul>

<p>Jelikož PKP nemá prostředky, aby otestoval každou možnou kombinaci verze softwaru a platformy, není předpokládána žádná garance plné funkčnosti nebo podpora.</p>

<p>Tato nastavení mohou být po instalaci změněna úpravou souboru <tt>config.inc.php</tt> ve výchozím OJS adresáři nebo s využitím webového administračního rozhraní.</p>

<h4>Podporované databázové systémy</h4>

<p>OJS byl v současnosti testován pouze na MySQL a PostgreSQL, avšak jiné systémy pro správu databází podporované <a href="http://adodb.sourceforge.net/" target="_blank">ADOdb</a> mohou také fungovat (plně nebo částečně). Reporty o kompatibilitě a/nebo opravy kódu (code patches) pro alternativní DBMS lze zaslat OJS týmu.</p>
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
<p>Instalace OJS byla úspěšně dokončena.</p>
<p>Abyste začali používat systém, <a href="{$loginUrl}">přihlaste se</a> pomocí uživatelského jména a hesla, které jste zadali na předchozí stránce.</p>
<p>Pokdud chcsi přejete dostávat informace o novinkách a aktualizacích, <strong>zaregistrujte se prosím nat se součástí komunity PKP, můžete</p>
<ol>
<li>Číst
<a href="http://pkp.sfu.ca/ojs/registerblog" target="_new">http://pkp.sfu.ca/ojs/register</a>.</strong> Pokud máte otázky nebo komentáře, navštivte prosímblog PKP</a> a sledovat <a href="http://pkp.sfu.ca/blog/feed" target="_new">RSS feed</a> pro informace o novinkách a aktualizacích.</li>
<li>Navštívit
<a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_new">support forumfórum podpory</a> s vašimi dotazy a komentáři.</ali>.
</pol>
a month ago Jirka Translation changed Open Journal Systems/locale - Czech (cs_CZ)
<h4>Verze OJS {$version}</h4>

<p>Děkujeme za stažení <strong>Open Journal Systému</strong> vytvořeného projektem Public Knowledge Projectem. Než budete pokračovat, přečtěte si prosím <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> a <a href="{$baseUrl}/docs/UPGRADE.md">UPGRADE</a> soubory dodané s tímto softwarem. Pro více informací o Public Knowledge Projectu a jeho softwarových projektech navštivte prosím <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank">PKP webové stránky PKP</a>. Pokud máte bug reportychybová hlašení nebo dotazy na technickou podporu OJS, navštivte <a href="http://forum.pkp.sfu.ca">support forumfórum podpory</a> nebo navštivte PKP online <a href="http://pkp.sfu.ca/bugzilla/" target="_blank">bug reporting systém</a>. Přestože je support forum preferovaným způsobem kontaktování, můžete také týmu poslat email na <a href="mailto:pkp-support@sfu.ca">pkp-support@sfu.ca</a>.</p>
<p>Je <strong>důrazně doporučeno</strong>, abyste udělali zálohu vaší databáze, adresáře souborů a OJS instalace před tím, než budete pokračovat.</p>
<p>Pokud máte zapnutý <a href="http://www.php.net/features.safe-mode" target="_blank">PHP Safe Mode</a>, ujistěte se prosím, že max_execution_time instrukce ve vašem php.ini konfiguračním souboru je nastaven na vysoký limit. Pokud bude tohoto nebo jakéhokoliv dalšího časového limitu (např. "Timeout" instrukce u Apache) dosaženo a bude přerušen proces upgradování, budou vyžadovány ruční zásahy.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 634 4925 35941
Translated 100.0% 634 4925 35941
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 2, 2020, 7:22 a.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year