View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings634
99.7% Translate
Words4925
95.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 72.7% 70.3% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
submission 98.6% 98.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 45.8% 35.6% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 77.8% 62.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 83.1% 84.1% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 93.1% 97.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.8% 0.6% 26.1% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 33.3% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 66.7% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 71.4% 17.9% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Swedish) 5342ce2b9d
mannemark authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
a week ago None Suggestion removed during cleanup Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Open Journal Systems
8 days ago None Committed changes Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Recenzowany artykuł
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
<h4> Wersja OJS {$ version} </h4>

<p> Dziękujemy za pobranie <strong> Open Journal Systems </strong> programu Public Knowledge Project. Przed kontynuowaniem przeczytaj plik <a href="{$baseUrl}/docs/README.md"> README </a> dołączony do tego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu wiedzy publicznej i związanych z nim projektów oprogramowania, odwiedź <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank"> witrynę internetową PKP </a>. Jeśli chcesz zgłosić błędy lub pytania do pomocy technicznej dotyczące Open Journal Systems, odwiedź <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank"> forum pomocy </a> lub odwiedź stronę internetową PKP < a href = "https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target = "_ blank"> system zgłaszania błędów </a>. Chociaż forum pomocy jest preferowaną metodą kontaktu, możesz również wysłać wiadomość e-mail do zespołu na adres <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com"> pkp.contact@gmail.com </a>. </p>

<h4> Uaktualnij </h4>

<p> W przypadku uaktualniania istniejącej instalacji OJS, <a href="{$upgradeUrl}"> kliknij tutaj </a>, aby kontynuować. </p>

<h4> Zalecane wymagania systemowe </h4>

<ul>
<li> <a href="http://www.php.net/" target="_blank"> PHP </a>> = {$ phpRequiredVersion}; obecnie używasz PHP {$ phpVersion} {$ evilPhpText} </li>
<li> <a href="http://www.mysql.com/" target="_blank"> MySQL </a>> = 4.1 lub <a href = "http://www.postgresql.org/" target = "_ blank"> PostgreSQL </a>> = 9.1.5 </li>
<li> <a href="http://httpd.apache.org/" target="_blank"> Apache </a>> = 1.3.2x lub> = 2.0.4x lub Microsoft IIS 6 </li>
<li> System operacyjny: dowolny system operacyjny obsługujący powyższe oprogramowanie, w tym <a href="http://www.linux.org/" target="_blank"> Linux </a>, <a href = "http: //www.bsd.org/ "target =" _ blank "> BSD </a>, <a href="http://www.oracle.com/sun/" target="_blank"> Solaris </a> , <a href="http://www.apple.com/" target="_blank"> Mac OS X </a>, <a href="http://www.microsoft.com/"> Windows < / a> </li>
</ul>

<p> Ponieważ PKP nie ma zasobów, aby przetestować każdą możliwą kombinację wersji oprogramowania i platform, nie ma gwarancji prawidłowego działania ani wsparcia. </p>

<p> Zmiany tych ustawień można wprowadzić po instalacji, edytując plik <tt> config.inc.php </tt> w podstawowym katalogu OJS lub korzystając z interfejsu internetowego do administrowania witryną. </p>

<h4> Obsługiwane systemy baz danych </h4>

<p> OJS był obecnie testowany tylko na MySQL i PostgreSQL, chociaż inne systemy zarządzania bazami danych obsługiwane przez <a href="http://adodb.sourceforge.net/" target="_blank"> ADOdb </a> mogą działać (w całości lub częściowo). Raporty zgodności i / lub poprawki kodu dla alternatywnych systemów DBMS można przesyłać do zespołu OJS. </p>
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
O systemieWięcej informacji o systemie publikacji, Platformie i Obiegu OJS/PKP.
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
<h3> informacje o proponowanych prawach autorskich Creative Commons </h3>
<h4> 1. Proponowane zasady dotyczące czasopism w otwartym dostępie </h4>
Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następujące warunki:
<ol type = "a">
<li> Autorzy zachowują prawa autorskie i udzielają czasopismu prawa do pierwszej publikacji z jednoczesną licencją na <a target="_new" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/"> Creative Commons Attribution Licencja </a>, która umożliwia innym udostępnianie pracy za potwierdzeniem autorstwa pracy i pierwszej publikacji w tym czasopiśmie. </li>
<li> Autorzy mogą zawrzeć oddzielne, dodatkowe ustalenia umowne dotyczące niewyłącznej dystrybucji opublikowanej wersji pracy czasopisma (np. przesłać ją do repozytorium instytucjonalnego lub opublikować w książce), za pierwsza publikacja w tym czasopiśmie. </li>
<li> Autorzy mogą i zachęcani są do publikowania swoich prac online (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na ich stronie internetowej) przed i w trakcie procesu przesyłania, ponieważ może to prowadzić do owocnej wymiany, a także wcześniejszego i częstszego cytowania opublikowanych prac (Zobacz <a target="_new" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html"> Efekt otwartego dostępu </a>). </li>
</ol>

<h4> 2. Proponowane zasady dotyczące czasopism oferujących opóźniony otwarty dostęp </h4>
Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następujące warunki:
<ol type = "a">
<li> Autorzy zachowują prawa autorskie i udzielają czasopismu prawa do pierwszej publikacji, przy czym praca [OKREŚLONY OKRES CZASU] po publikacji jest jednocześnie licencjonowana na podstawie <a target = "_ new" href = "http://creativecommons.org/licenses/ autor: / 3.0 / "> Creative Commons Attribution License </a>, która umożliwia innym udostępnianie pracy za potwierdzeniem autorstwa pracy i jej pierwszą publikacją w tym czasopiśmie. </li>
<li> Autorzy mogą zawrzeć oddzielne, dodatkowe ustalenia umowne dotyczące niewyłącznej dystrybucji opublikowanej wersji pracy czasopisma (np. wysłać ją do repozytorium instytucjonalnego lub opublikować w książce), za potwierdzeniem jej pierwsza publikacja w tym czasopiśmie. </li>
<li> Autorzy mogą i zachęcani są do publikowania swoich prac online (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na ich stronie internetowej) przed i w trakcie procesu przesyłania, ponieważ może to prowadzić do owocnej wymiany, a także wcześniejszego i częstszego cytowania opublikowanych prac (Zobacz <a target="_new" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html"> Efekt otwartego dostępu </a>). </li>
</ol>
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Pokaż {$identification}
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Czasopisma
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Wyszukaj aktykuł
8 days ago dawidkosc New translation Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Artykuły
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 634 4925 35941
Translated 99.7% 632 4696 34015
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 4.4% 28 1042 8252

Last activity

Last change Nov. 16, 2020, 11:14 a.m.
Last author Dawid Kość

Activity in last 30 days

Activity in last year