View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings639
99.5% Translate
Words4981
99.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 91.7% 77.1% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% Translate
submission 98.0% 97.8% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 69.2% 51.0% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 99.4% 99.9% 0.6% 0.0% 0.6% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 94.1% 94.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Georgian) f9237abb46
cqwito authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None New string to translate Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
3 weeks ago None Resource update Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
a month ago None Suggestion added Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Jeśli aktualizujesz istniejącą instalacje OJS, <a href="{$upgradeUrl}">kliknij tutaj</a> aby kontynuować.
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
2 months ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
<h4> Wersja OJS {$version} </h4>

<p> Dziękujemy za pobranie <strong> Open Journal Systems </strong> programu Public Knowledge Project. Przed kontynuowaniem przeczytaj plik <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> dołączony do tego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu wiedzy publicznej i związanych z nim projektów oprogramowania, odwiedź <a href="http://pkp.sfu.ca" target="_blank">witrynę internetową PKP</a>. Jeśli chcesz zgłosić błędy lub pytania do pomocy technicznej dotyczące Open Journal Systems, odwiedź <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">forum pomocy</a> lub odwiedź stronę internetową PKP < a href = ="https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target = "_ blank">system zgłaszania błędów</a>. Chociaż forum pomocy jest preferowaną metodą kontaktu, możesz również wysłać wiadomość e-mail do zespołu na adres <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>. </p>

<h4>Uaktualnij</h4>

<p> W przypadku uaktualniania istniejącej instalacji OJS, <a href="{$upgradeUrl}">kliknij tutaj</a>, aby kontynuować. </p>

<h4> Zalecane wymagania systemowe </h4>

<ul>
<li> <a href="http://www.php.net" target="_blank"> PHP </a> = {$phpRequiredVersion}; obecnie używasz PHP {$phpVersion} {$evilPhpText} </li>
<li> <a href="http://www.mysql.com" target="_blank"> MySQL </a> = 4.1 lub <a href = ="http://www.postgresql.org/" target ="_blank"> PostgreSQL </a> = 9.1.5 </li>
<li> <a href="http://httpd.apache.org" target="_blank"> Apache </a> = 1.3.2x lub = 2.0.4x lub Microsoft IIS 6 </li>
<li> System operacyjny: dowolny system operacyjny obsługujący powyższe oprogramowanie, w tym <a href="http://www.linux.org/" target="_blank"> Linux </a>, <a href = ="http: //www.bsd.org/" target ="_blank"> BSD </a>, <a href="http://www.oracle.com/sun" target="_blank"> Solaris </a> , <a href="http://www.apple.com" target="_blank"> Mac OS X </a>, <a href="http://www.microsoft.com/">Windows</a> </li>
</ul>

<p> Ponieważ PKP nie ma zasobów, aby przetestować każdą możliwą kombinację wersji oprogramowania i platform, nie ma gwarancji prawidłowego działania ani wsparcia. </p>

<p> Zmiany tych ustawień można wprowadzić po instalacji, edytując plik <tt> config.inc.php </tt> w podstawowym katalogu OJS lub korzystając z interfejsu internetowego do administrowania witryną. </p>

<h4> Obsługiwane systemy baz danych </h4>

<p>OJS był obecnie testowany tylko na MySQL i PostgreSQL, chociaż inne systemy zarządzania bazami danych obsługiwane przez <a href="http://adodb.sourceforge.net" target="_blank"> ADOdb </a> mogą działać (w całości lub częściowo). Raporty zgodności i / lub poprawki kodu dla alternatywnych systemów DBMS można przesyłać do zespołu OJS. </p>
2 months ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
<h4> Wersja OJS {$version} </h4>

<p> Dziękujemy za pobranie <strong> Open Journal Systems </strong> programu Public Knowledge Project. Przed kontynuowaniem przeczytaj plik <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> dołączony do tego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu wiedzy publicznej i związanych z nim projektów oprogramowania, odwiedź <a href="http://pkp.sfu.ca" target="_blank">witrynę internetową PKP</a>. Jeśli chcesz zgłosić błędy lub pytania do pomocy technicznej dotyczące Open Journal Systems, odwiedź <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">forum pomocy</a> lub odwiedź stronę internetową PKP < a href = "https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target = "_ blank">system zgłaszania błędów</a>. Chociaż forum pomocy jest preferowaną metodą kontaktu, możesz również wysłać wiadomość e-mail do zespołu na adres <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>. </p>

<h4>Uaktualnij</h4>

<p> W przypadku uaktualniania istniejącej instalacji OJS, <a href="{$upgradeUrl}">kliknij tutaj</a>, aby kontynuować. </p>

<h4> Zalecane wymagania systemowe </h4>

<ul>
<li> <a href="http://www.php.net" target="_blank"> PHP </a> = {$ phpRequiredVersion}; obecnie używasz PHP {$ phpVersion} {$ evilPhpText} </li>
<li> <a href="http://www.mysql.com" target="_blank"> MySQL </a> = 4.1 lub <a href = "http://www.postgresql.org/" target = "_ blank"> PostgreSQL </a> = 9.1.5 </li>
<li> <a href="http://httpd.apache.org" target="_blank"> Apache </a> = 1.3.2x lub = 2.0.4x lub Microsoft IIS 6 </li>
<li> System operacyjny: dowolny system operacyjny obsługujący powyższe oprogramowanie, w tym <a href="http://www.linux.org/" target="_blank"> Linux </a>, <a href = "http: //www.bsd.org/ " target =" _ _blank "> BSD </a>, <a href="http://www.oracle.com/sun" target="_blank"> Solaris </a> , <a href="http://www.apple.com" target="_blank"> Mac OS X </a>, <a href="http://www.microsoft.com/">Windows</a> </li>
</ul>

<p> Ponieważ PKP nie ma zasobów, aby przetestować każdą możliwą kombinację wersji oprogramowania i platform, nie ma gwarancji prawidłowego działania ani wsparcia. </p>

<p> Zmiany tych ustawień można wprowadzić po instalacji, edytując plik <tt> config.inc.php </tt> w podstawowym katalogu OJS lub korzystając z interfejsu internetowego do administrowania witryną. </p>

<h4> Obsługiwane systemy baz danych </h4>

<p>OJS był obecnie testowany tylko na MySQL i PostgreSQL, chociaż inne systemy zarządzania bazami danych obsługiwane przez <a href="http://adodb.sourceforge.net" target="_blank"> ADOdb </a> mogą działać (w całości lub częściowo). Raporty zgodności i / lub poprawki kodu dla alternatywnych systemów DBMS można przesyłać do zespołu OJS. </p>
2 months ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
<h4> Wersja OJS {$version} </h4>

<p> Dziękujemy za pobranie <strong> Open Journal Systems </strong> programu Public Knowledge Project. Przed kontynuowaniem przeczytaj plik <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> dołączony do tego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu wiedzy publicznej i związanych z nim projektów oprogramowania, odwiedź <a href="http://pkp.sfu.ca" target="_blank">witrynę internetową PKP</a>. Jeśli chcesz zgłosić błędy lub pytania do pomocy technicznej dotyczące Open Journal Systems, odwiedź <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">forum pomocy</a> lub odwiedź stronę internetową PKP < a href = "https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target = "_ blank">system zgłaszania błędów</a>. Chociaż forum pomocy jest preferowaną metodą kontaktu, możesz również wysłać wiadomość e-mail do zespołu na adres <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>. </p>

<h4>Uaktualnij</h4>

<p> W przypadku uaktualniania istniejącej instalacji OJS, <a href="{$upgradeUrl}">kliknij tutaj</a>, aby kontynuować. </p>

<h4> Zalecane wymagania systemowe </h4>

<ul>
<li> <a href="http://www.php.net" target="_blank"> PHP </a> >= {$ phpRequiredVersion}; obecnie używasz PHP {$ phpVersion} {$ evilPhpText} </li>
<li> <a href="http://www.mysql.com" target="_blank"> MySQL </a> = 4.1 lub <a href = "http://www.postgresql.org/" target = "_ blank"> PostgreSQL </a> = 9.1.5 </li>
<li> <a href="http://httpd.apache.org" target="_blank"> Apache </a> = 1.3.2x lub = 2.0.4x lub Microsoft IIS 6 </li>
<li> System operacyjny: dowolny system operacyjny obsługujący powyższe oprogramowanie, w tym <a href="http://www.linux.org/" target="_blank"> Linux </a>, <a href = "http: //www.bsd.org/ "target =" _ blank "> BSD </a>, <a href="http://www.oracle.com/sun" target="_blank"> Solaris </a> , <a href="http://www.apple.com" target="_blank"> Mac OS X </a>, <a href="http://www.microsoft.com/">Windows</a> </li>
</ul>

<p> Ponieważ PKP nie ma zasobów, aby przetestować każdą możliwą kombinację wersji oprogramowania i platform, nie ma gwarancji prawidłowego działania ani wsparcia. </p>

<p> Zmiany tych ustawień można wprowadzić po instalacji, edytując plik <tt> config.inc.php </tt> w podstawowym katalogu OJS lub korzystając z interfejsu internetowego do administrowania witryną. </p>

<h4> Obsługiwane systemy baz danych </h4>

<p>OJS był obecnie testowany tylko na MySQL i PostgreSQL, chociaż inne systemy zarządzania bazami danych obsługiwane przez <a href="http://adodb.sourceforge.net" target="_blank"> ADOdb </a> mogą działać (w całości lub częściowo). Raporty zgodności i / lub poprawki kodu dla alternatywnych systemów DBMS można przesyłać do zespołu OJS. </p>
2 months ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
<h4> Wersja OJS {$version} </h4>

<p> Dziękujemy za pobranie <strong> Open Journal Systems </strong> programu Public Knowledge Project. Przed kontynuowaniem przeczytaj plik <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a> dołączony do tego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu wiedzy publicznej i związanych z nim projektów oprogramowania, odwiedź <a href="http://pkp.sfu.ca" target="_blank">witrynę internetową PKP</a>. Jeśli chcesz zgłosić błędy lub pytania do pomocy technicznej dotyczące Open Journal Systems, odwiedź <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">forum pomocy</a> lub odwiedź stronę internetową PKP < a href = "https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target = "_ blank">system zgłaszania błędów</a>. Chociaż forum pomocy jest preferowaną metodą kontaktu, możesz również wysłać wiadomość e-mail do zespołu na adres <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>. </p>

<h4>Uaktualnij</h4>

<p> W przypadku uaktualniania istniejącej instalacji OJS, <a href="{$upgradeUrl}">kliknij tutaj</a>, aby kontynuować. </p>

<h4> Zalecane wymagania systemowe </h4>

<ul>
<li> <a href="http://www.php.net" target="_blank"> PHP </a> >= {$ phpRequiredVersion}; obecnie używasz PHP {$ phpVersion} {$ evilPhpText} </li>
<li> <a href="http://www.mysql.com" target="_blank"> MySQL </a> >= 4.1 lub <a href = "http://www.postgresql.org/" target = "_ blank"> PostgreSQL </a> >= 9.1.5 </li>
<li> <a href="http://httpd.apache.org" target="_blank"> Apache </a> >= 1.3.2x lub >= 2.0.4x lub Microsoft IIS 6 </li>
<li> System operacyjny: dowolny system operacyjny obsługujący powyższe oprogramowanie, w tym <a href="http://www.linux.org/" target="_blank"> Linux </a>, <a href = "http: //www.bsd.org/ "target =" _ blank "> BSD </a>, <a href="http://www.oracle.com/sun" target="_blank"> Solaris </a> , <a href="http://www.apple.com" target="_blank"> Mac OS X </a>, <a href="http://www.microsoft.com/">Windows</a> </li>
</ul>

<p> Ponieważ PKP nie ma zasobów, aby przetestować każdą możliwą kombinację wersji oprogramowania i platform, nie ma gwarancji prawidłowego działania ani wsparcia. </p>

<p> Zmiany tych ustawień można wprowadzić po instalacji, edytując plik <tt> config.inc.php </tt> w podstawowym katalogu OJS lub korzystając z interfejsu internetowego do administrowania witryną. </p>

<h4> Obsługiwane systemy baz danych </h4>

<p>OJS był obecnie testowany tylko na MySQL i PostgreSQL, chociaż inne systemy zarządzania bazami danych obsługiwane przez <a href="http://adodb.sourceforge.net" target="_blank"> ADOdb </a> mogą działać (w całości lub częściowo). Raporty zgodności i / lub poprawki kodu dla alternatywnych systemów DBMS można przesyłać do zespołu OJS. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 639 4981 36296
Translated 99.5% 636 4965 36180
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.2% 1 254 2393

Last activity

Last change Dec. 8, 2020, 2:53 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year