View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings634
97.6% Translate
Words4925
82.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 66.7% 9.5% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 99.0% 99.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 97.1% 98.6% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 72.7% 70.4% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 45.8% 35.6% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 77.8% 62.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 83.1% 84.1% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 93.1% 97.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 80.0% 77.8% 0.6% 26.1% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 33.3% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 66.7% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Add new translation languages 7428c2b8c8
admin authored 17 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/pl_PL/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
a month ago admin Committed changes Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Open Journal Systemstwarty system dla Czasopism
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
The Review Guidelines will provide reviewers with criteria for judging a submission's suitability for publication in the journal, and can include anyW wytycznych dla recenzentów można sformułować kryteria oceny tekstu i jego przydatności do publikacji. Mogą to być wskazówki o specijal instructions for preparing an effective and helpful review. In conducting the review, reviewers are presented with with two open text boxes, the firstnym charakterze oraz wszystkie te które zapewnią efektywną pomoc w napisaniu recenzji. Proces recenzowania odbywa się poprzez dwa pola tekstowe z których pierwsze dedykowane jest informacji "fordla author and edia i redaktor,a" and the second "for editor." Alternatively, the Journal Manager can create a peer review form under Review Forms. In all cases, editors will have the option of including the reviews in corresponding with the drugie tylko "dla redaktora. Alternatywnie, administrator czasopisma może zdefiniować bardziej złożony formularz w sekcji "Formularz recenzji". w obu wypadkach redaktorzy mają możliwość załączenia recenzji do korespondencji z authorem.
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Recenzja od recenzenta została przesłana do "{$title}.".
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)

<ol>
<li>Podświetlone elementy wymagają działań ze strony redaktora.</li>
<li>"Czas" zostaje wyświetlony, gdy recenzent podejmie się pracy nad tekstem. Podana jest liczba tygodni, jakie pozostały do zakończenia recenzji. W przypadku przekroczenia terminu, przy liczbie tygodni widnieć będzie znak "-".</li>
</ol>
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)

<h4>Zadania przed instalacją</h4>


<p>1. Następujące pliki i foldery muszą być zapisywalne:</p>
<ul>
<li><tt>config.inc.php</tt> jest zapisywalny (opcjonalnie): {$writable_config}</li>
<li><tt>public/</tt> jest zapisywalny: {$writable_public}</li>
<li><tt>cache/</tt> jest zapisywalny: {$writable_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> jest zapisywalny: {$writable_templates_cache}</li>
<li><tt>cache/t_compile/</tt> jest zapisywalny: {$writable_templates_compile}</li>
<li><tt>cache/_db</tt> jest zapisywalny: {$writable_db_cache}</li>
</ul>

<p>2. Folder dla przesyłanych plików musi zostać utworzony i zapisywalny.</p>
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)

<ol>
<li>Podświetlone elementy oznaczają, że elementy oczekują na akcję ze strony redaktora:
<ul>
<li class="highlightCopyediting">Na poziomie korekty</li>
<li class="highlightLayoutEditing">Na poziomie składu</li>
<li class="higlightProofreading">Na poziomie korekty pliku do publikacji</li>
</ul>
</li>
</ol>
a month ago open2source Translation changed Open Journal Systems/locale - Polish (pl_PL)
Dostępne są nowe uwagi redaktora dla "{$title}.".
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 634 4925 35941
Translated 97.6% 619 4055 28720
Needs editing 0.2% 1 11 79
Failing check 5.7% 36 794 5874

Last activity

Last change June 12, 2020, 8:49 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year