View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings634
100.0% Translate
Words4925
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 50.8% 48.6% 0.0% 0.0% 49.2% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Slovak) d927f47e4b
bacil2 authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ro_RO/locale.po
When User Action Detail Object
2 months ago admin Committed changes Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
<h3>Notificări privind drepturile de autor (Creative Commons Copyright)</h3>
<h4>1.Politica propusă pentru jurnalele care oferă acces deschis</h4>
Autorii care publică în această revistă sunt de acord cu următorii termeni:
<ol type="a">
<li>Autorii păstrează drepturile de autor și acordă jurnalului dreptul de prima publicare a articolului în temeiul <a target="_new" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Licenței Creative Commons</a> care permite altor persoane să împărtășească lucrarea, cu o recunoaștere a autorului lucrării și a publicării inițiale în acest jurnal.</li>
<li>Autorii pot să încheie aranjamente contractuale separate și suplimentare pentru distribuirea neexclusivă a versiunii publicate articolului din revistă (de exemplu, să îl posteze într-un depozit instituțional sau să îl publice într-o carte), cu o confirmare a publicării inițiale în acest jurnal.</li>
<li>Autorii sunt autorizați și încurajați să își posteze activitatea online (de exemplu, în depozitele instituționale sau pe site-ul lor web) înainte și în timpul procesului de trimitere de manuscris, deoarece poate duce la schimburi productive, precum și citarea anterioară și mai mare a lucrărilor publicate (See <a target="_new" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>

<h4>2. Politica propusă pentru jurnalele care oferă acces deschis cu întârziere</h4>
Autorii care publică în această revistă sunt de acord cu următorii termeni:
<ol type="a">
<li>Autorii păstrează drepturile de autor și acordă jurnalului dreptul de primaă publicațire, pentru lucrare [SPECIFICĂ PERIOADA DE TIMP] după publicarea simultană licențiată în baza <a target="_new" href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Licenței Creative Commons</a> care permite altor persoane să împărtășească lucrarea cu o recunoaștere a autorului lucrării și a publicării inițiale în acest jurnal.</li>
<li>Autorii pot să încheie aranjamente contractuale separate și suplimentare pentru distribuirea neexclusivă a versiunii publicate articolului (de exemplu, să îl posteze într-un depozit instituțional sau să îl publice într-o carte), cu o confirmare a publicării inițiale în acest jurnal.</li>
<li>Autorii sunt autorizați și încurajați să își posteze activitatea online (de exemplu, în depozitele instituționale sau pe site-ul lor web) înainte și în timpul procesului de trimitere de manuscris, deoarece poate duce la schimburi productive, precum și citarea anterioară și mai mare a lucrărilor publicate (See <a target="_new" href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html"> The Effect of Open Access</a>).</li>
</ol>
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
Depunere manuscriptAbonamente
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
Taxa de depunere manuscrisabonare
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
Este necesară achiziția unui număr al jurnalului sau înregistrabonarea pentru accesarea articolului. Pentru a verifica abonamentul, accesați achiziția anterioară sau achiziționarea numărului, conectați-vă la jurnal.
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
Este necesară achiziția unui articol sau înregistrabonarea pentru accesarea articolului. Pentru a verifica abonamentul, accesați achiziția anterioară sau achiziționarea articolului, conectați-vă la jurnal.
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
Tipuri de înregistrare (abonare)
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
Date de contact pentru înregistrare (abonare)
2 months ago mduduman Translation changed Open Journal Systems/locale - Romanian (ro_RO)
ÎnregistrAbonare instituțională
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 634 4925 35941
Translated 100.0% 634 4925 35941
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 25, 2020, 4:52 p.m.
Last author Mihai-Leonard Duduman

Activity in last 30 days

Activity in last year