View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings640
100.0% Translate
Words4989
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (French) 7225b867d7
simonmd authored 18 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/sv_SE/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
a month ago bsvvi New translation Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
Tidskriften publiceras inte online.
4 months ago None New string to translate Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
4 months ago None Resource update Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
7 months ago bsvvi Translation changed Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
<h4>OJS-version {$version}</h4>

<p>Tack för att du laddar ned Public Knowledge Projects <strong>Open Journal Systems</strong>. Innan du fortsätter, läs <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a>- och <a href="{$baseUrl}/docs/UPGRADE.md">UPGRADE</a>-filerna som medföljer mjukvaran. För ytterligare information om the Public Knowledge Project och dess mjukvaruprojekt, vänligen se <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank">PKP:s webbplats</a>. Om du vill rapportera buggar i Open Journal Systems eller behöver teknisk support, se <a href="http://forum.pkp.sfu.ca">PKP:s supportforum</a> eller besök PKP:s <a href="https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target="_blank">buggrapporteringssystem</a>. Vi rekommenderar i första hand supportforumet om ni har frågor men det går också bra att maila supporten på: <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>.</p>
<p>Det <strong>rekommenderas starkt</strong> att du gör backup på din databas, filkatalogen, och OJS installationskatalog innan du fortsätter.</p>
<p>Om du kör installationen i <a href="http://www.php.net/features.safe-mode" target="_blank">PHP Safe Mode</a>, vänligen försäkra dig om att the max_execution_time directive i din php.ini-konfigurationsfil är satt till ett högt gränsvärde. Om denna eller annan tidsbegränsning (t.ex. Apaches "Timeout"-direktiv) överskrids och uppgraderingsprocessen avbryts måste arbetet hanteras manuellt.</p>
7 months ago bsvvi Translation changed Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
<h4>OJS-version {$version}</h4>

<p>Tack för att du laddar ned Public Knowledge Projects <strong>Open Journal Systems</strong>. Innan du fortsätter, läs <a href="{$baseUrl}/docs/README.md">README</a>-filen som medföljer mjukvaran. För ytterligare information om the Public Knowledge Project och dess mjukvaruprojekt, vänligen se <a href="http://pkp.sfu.ca/" target="_blank">PKP:s webbplats</a>. Om du vill rapportera buggar i Open Journal Systems eller behöver teknisk support, se <a href="http://forum.pkp.sfu.ca" target="_blank">PKP:s supportforum</a> eller besök PKP:s <a href="https://github.com/pkp/pkp-lib#issues" target="_blank">buggrapporteringssystem</a>. Vi rekommenderar i första hand supportforumet om ni har frågor men det går också bra att maila supporten på: <a href="mailto:pkp.contact@gmail.com">pkp.contact@gmail.com</a>.</p>

<h4>Uppgradera</h4>

<p>Om du ska uppgradera en existerande OJS-installation, <a href="{$upgradeUrl}">klicka här</a> för att gå vidare.</p>

<h4>Rekommenderade systemkrav</h4>

<ul>
<li><a href="http://www.php.net/" target="_blank">PHP</a> >= {$phpRequiredVersion}; du använder för närvarande PHP {$phpVersion}{$wrongPhpText}</li>
<li><a href="http://www.mysql.com/" target="_blank">MySQL</a> >= 4.1 or <a href="http://www.postgresql.org/" target="_blank">PostgreSQL</a> >= 9.1.5</li>
<li><a href="http://httpd.apache.org/" target="_blank">Apache</a> >= 1.3.2x or >= 2.0.4x or Microsoft IIS 6</li>
<li>Operativsystem: Alla OS som stöder ovan nämnda programvaror, även <a href="http://www.linux.org/" target="_blank">Linux</a>, <a href="http://www.bsd.org/" target="_blank">BSD</a>, <a href="http://www.sun.com/" target="_blank">Solaris</a>, <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Mac OS X</a>, <a href="http://www.microsoft.com/">Windows</a></li>
</ul>

<p>Eftersom PKP inte har resurser att testa alla möjliga kombinationer och versioner av programvaror och plattformar kan vi inte garantera 100% funktionalitet och support.</p>

<p>Ändringar i dessa inställningar kan göras först efter installationen genom att redigera <tt>config.inc.php</tt> i OJS rotkatalog, eller i webbgränssnittet för systemadministration.</p>

<h4>Databassystem som stöds</h4>

<p>OJS har i nuläget endast testats på MySQL och PostgreSQL, men andra databasadministrationssystem som stöds av <a href="http://adodb.sourceforge.net/" target="_blank">ADOdb</a> kan fungera (helt eller delvis). Kompatibilitetsrapporter och/eller kodpatchar för alternativa DBMS kan skickas till OJS-teamet.</p>
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
7 months ago mannemark Translation changed Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
Den här tidskriften använder Open Journal Systems {$ojsVersion}, ett system för tidskriftshantering och publicering som bygger på fri och öppen programvara som utvecklas, drivs och distribueras fritt av <a href="http://pkp.sfu.ca/">Public Knowledge Project</a> under GNU General Public License. <a href="{$contactUrl}">Kontakta tidskriften</a> direkt för frågor om tidskriften och dess innehåll.
7 months ago mannemark New translation Open Journal Systems/locale - Swedish (sv_SE)
Om du uppgraderar från en existerande installation av OJS, <a href="{$upgradeUrl}">klicka här</a> för att fortsätta.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 640 4989 36345
Translated 100.0% 640 4989 36345
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.2% 1 254 2393

Last activity

Last change Aug. 24, 2021, 11:06 a.m.
Last author Viveka Svensson

Activity in last 30 days

Activity in last year