View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings571
100.0% Translate
Words4815
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Merge pull request #2910 from asmecher/i6320-fix 63df5e3343
admin authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/ca_ES/manager.po
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
5 months ago None Suggestion added Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
Eliminar la declaració de drets d'autoria i la informació de la llicència de tots els articles publicats i tornar-les a establir segons la configuració predeterminada actual de la revista. Això eliminarà permanentment tots els drets d'autoria i informació de llicència associats prèviament als articles. En alguns casos potser no estarà permès legalment canviar la llicència d'una obra ja publicada per una altra diferent. Per tant, aneu amb compte quan feu servir aquesta eina i consulteu amb alguna persona experta en temes legals si teniu dubtes respecte als drets que teniu sobre els articles publicats a la vostra revista.
7 months ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
7 months ago jordi Translation changed Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
Per activar aquesta opció, l’administrador/a del lloc web ha d’activar l’opció <code>allow_envelope_sender</code> en l'arxiu de configuració de l’OJS. És possible que es necessiti una configuració addicional del servidor perquè el programa admeti aquesta funció (és possible que no tots els servidors la permetin), tal com s'indica a la documentació de l'OJS.
7 months ago jordi Translation changed Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
Per ajudar els usuaris/àries dels motors de cerca a trobar aquesta revista, indiqueu-ne una breu descripció i les paraules clau més importants (separades per punt i coma)Ajudeu els motors de cerca a trobar i mostrar el seu lloc web. Us animem a enviar el <a href="{$sitemapUrl}" target="_blank">mapa del lloc</a>.
7 months ago jordi Translation changed Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
<strong>Nota:</strong> Per activar aquestes opcionPer enviar recordatoris de correu electrònic automàtics, l’administrador/a del lloc ha d’habilitar l’opció <tt>scheduled_tasks</tt> del fitxer l'arxiu de configuració de l’OJS. És possible que es necessiti una configuració addicional del servidor perquè el programa admeti aquesta funció (és possible que no tots els servidors la permetin), tal com s'indica a la documentació de l'OJS.
7 months ago jordi Translation changed Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
<strong>Nota:</strong> El correu electrònic justificant de recepció de la tramesa està desactivat. Per utilitzar aquesta funció, habiliteu el missatge de correu electrònic SUBMISSION_ACK a <a class="action" href="{$preparedEmailsUrl}">Plantilles de missatgesde CONFIRMACIÓ en l'apartat de correu electrònic</a>.
7 months ago jordi Translation changed Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
Identifiqueu entre 6 i 10 biblioteques perquè registrin la revista i l’emmagatzemin a la memòria cau. Per exemple, cerqueu institucions on treballin els editors/ores o altres membres del consell o bé institucions que ja participin en elfacin servir el sistema LOCKSS. VegConsulteu <a href="http://www.lockss.org/community/" target="_blank">la comunitat LOCKSS</a>. Feu servir les plantilles d'invitació per a (i) <a href="{$lockssExistingArchiveUrl}" target="_blank">les biblioteques que participen en el LOCKSS</a> or per a (ii) <a href="{$lockssNewArchiveUrl}" target="_blank">les biblioteques que encara no hi participen</a>.
7 months ago jordi Translation changed Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
<strong>Nota:</strong> Per activar aquesta opció, l’administrador/a del lloc web ha d’activar l’opció <ttcode>allow_envelope_sender</ttcode> del fitxeren l'arxiu de configuració de l’OJS. És possible que es necessiti una configuració addicional del servidor perquè el programa admeti aquesta funció (és possible que no tots els servidors la permetin), tal com s'indica a la documentació de l'OJS.
7 months ago jordi New translation Open Journal Systems/manager - Catalan (ca_ES)
Eliminar la declaració de privacitat i la informació de llicència de tots els articles publicats i tornar-les a establir segons la configuració predeterminada actual de la revista. Això eliminarà permanentment tots els drets d'autor/a i informació de llicència associats prèviament als articles. En alguns casos potser no estarà permès legalment canviar la llicència d'una obra ja publicada per una altra diferent. Per tant, aneu amb compte quan feu servir aquesta eina i consulteu amb alguna persona experta legalment si teniu dubtes respecte als drets que teniu sobre els articles publicats a la vostra revista.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 571 4815 31675
Translated 100.0% 571 4815 31675
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 17, 2020, 1:57 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year