View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings650
100.0% Translate
Words5697
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6126 Install editorial reminder email template on upgrade 6da03c7067
Nate Wright authored 9 minutes ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/cs_CZ/manager.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
a month ago Jirka New translation Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
Sazebnice článku, jako publikovaná PDF
a month ago Jirka New translation Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
Použijte níže uvedený vzor pro vytvoření suffixu DOI. Použijte %j pro iniciály časopisu, %v pro číslo svazku ,%i pro číslo časopisu, %Y pro rok, %a pro ID článku v rámci OJS, %g pro ID sazebnice v rámci OJS, % f pro ID souboru v rámci OJS , %P pro číslo stránky a %x pro &quoZadejte vlastní vzor přípony pro každý typ publikace. Vlastní vzor přípony může pro generování přípony používat následující symboly:<br><br> <code>%j</code> Iniciály časopisu<br> <code>%v</code> Čislo svazku<br> <code>%i</code> Čislo vydání<br> <code>%Y</code>Rok vydání<br> <code>%a</code> ID článku<br> <code>%g</code> ID sazebnice<br> <code>%f</code> ID souboru<br> <code>%p</code> Číslo strany<br> <code>%x</code&gt; Vlastní identifikátor&quot;.lt;br><br> Pozor na to, že vlastní vzory přípon často vedou k problémům při generování a ukládání DOI. Při použití vlastního vzoru přípony pečlivě otestujte, zda editoři mohou generovat DOI a ukládat je u registrační agentury, jako je Crossref.
a month ago Jirka New translation Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
Sazebnice článku
a month ago Jirka New translation Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
BěhemPo dosažení copy-editovací fáze
a month ago Jirka New translation Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
Povolit přidělování identifikátorů digitálních objektů (DOI) článkům, vydáním a sazebnicícmpracím publikovaným v tomto časopise.
a month ago None New string to translate Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
a month ago None Resource update Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
a month ago None Found duplicated string Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
2 months ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Czech (cs_CZ)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 650 5697 37140
Translated 100.0% 650 5697 37140
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 18, 2022, 7:48 p.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year