View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings650
100.0% Translate
Words5697
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Added translation using Weblate (Armenian) b6fef155f6
amirzoyan authored 6 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/da_DK/manager.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
a month ago alfo Translation changed Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Indtast et tilpassbrugerdefineret suffiksmønster for hver publikationstype. Det brugerdefinerede suffiksmønster kan bruger kan anvendes følgende symboler tilfor at generere det suffiks: brugerdefinerede suffiksmønster:<br><br> <code>%j</code> ITidsskriftsinitialer<br> <code>%v</code> Årgang<br> <code >%i</code> nNummer<br> <code>%Y</code> Udgivelsessår<br> <code>%a</code> Artikel-idID<br> <code>%g</code> Spalte ID<br> <code>%f</code> Fil-idID<br> <code>%p</code> Sidenummer<br> <code>%x</code> Custom IBrugerdefineret identifiekator<br><br> PasVær opmærksom, at brugerdefinerede suffiksmønstre ofte fører til problemer med atskaber problemer, når DOI'er skal genereres og deponere DOI'er. Nårs. Hvis du bruger et brugerdefineret suffiksmønster, skal du omhyggeligt teste, at redaktører kan generere DOI'er og deponere dem tilved etn registreringsbureau organisation såsom Crossref.
a month ago alfo Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Indtast et brugerdefinertilpasset suffiksmønster for hver publikationstype. Der kan anvendest brugerdefinerede suffiksmønster kan bruge følgende symboler fortil at generere det brugerdefinerede suffiksmønster:suffiks: <br><br> <code>%j</code> TidsskriftsiInitialer<br> <code>%v</code>Tidsskriftsnummer Årgang<br> <code >%i</code> nummer<br> <code>%Y</code> Tidsskriftsnummers årstal Udgivelsessår<br> <code>%a</code> Artikel-IDid<br> <code>%g</code> Publiceringsversions-Spalte ID<br> <code>%f</code> Fil-IDid<br> <code>%p</code> Sidenummer<br> <code>%x</code> BurgerdefineretCustom Identifikatoer<br><br> Vær opmærksomPas, at brugerdefinerede suffiksmønstre ofte skaberfører til problemer, når DOI'er skal med at genereres og deponeres. Hvis DOI'er. Når du bruger et brugerdefineret suffiksmønster, skal du omhyggeligt teste, at redaktører kan generere DOI'er og deponere dem vedtil ent registreringsorganisation såbureau som Crossref.
a month ago alfo New translation Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Brug nedenståIndtast et brugerdefineret suffiksmønster for hver publikationstype. Der kan anvendes format til at geølgende symboler for at generere det brugerdefinererde DOI-suffikser ud fra. Anvend %j til tidsskriftsinitialer, %v til årgangsnummer, %i til nummeret i årgangen, %Y til året, %a til OJS-artikel-id, %g til OJS-satsskibs-id, %f til OJS fil-id %p til sidenummer og %x til "Custom Identifier".mønster:<br><br> <code>%j</code> Tidsskriftsinitialer<br> <code>%v</code>Tidsskriftsnummer<br> <code>%i</code> <br> <code>%Y</code> Tidsskriftsnummers årstal <br> <code>%a</code> Artikel-ID<br> <code>%g</code> Publiceringsversions-ID<br> <code>%f</code> Fil-ID<br> <code>%p</code> Sidenummer<br> <code>%x</code> Burgerdefineret Identifikator<br><br> Vær opmærksom på, at brugerdefinerede suffiksmønstre ofte skaber problemer, når DOI'er skal genereres og deponeres. Hvis du bruger et brugerdefineret suffiksmønster, skal du omhyggeligt teste at redaktører kan generere DOI'er og deponere dem ved en registreringsorganisation såsom Crossref.
a month ago jbt Suggestion added Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Indtast et tilpasset suffiksmønster for hver publikationstype. Det brugerdefinerede suffiksmønster kan bruge følgende symboler til at generere et suffiks: <br><br> <code>%j</code> Initialer<br> <code>%v</code> Årgang<br> <code >%i</code> nummer<br> <code>%Y</code> Udgivelsessår<br> <code>%a</code> Artikel-id<br> <code>%g</code> Spalte ID<br> <code>%f</code> Fil-id<br> <code>%p</code> Sidenummer<br> <code>%x</code> Custom Identifier<br><br> Pas på at brugerdefinerede suffiksmønstre ofte fører til problemer med at generere og deponere DOI'er. Når du bruger et brugerdefineret suffiksmønster, skal du omhyggeligt teste, at redaktører kan generere DOI'er og deponere dem til et registreringsbureau som Crossref.
a month ago alfo Translation changed Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Artikel filPubliceringsversioner, som en offentliggjorpubliceret PDF
a month ago alfo Suggestion accepted Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Artikel filer, som en offentliggjort PDF
a month ago jbt Suggestion added Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Artikel filer, som en offentliggjort PDF
a month ago alfo New translation Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Publiceringsversioner
a month ago alfo Translation changed Open Journal Systems/manager - Danish (da_DK)
Når ckopy-irediting niveau ergeringstrinnetets
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 650 5697 37140
Translated 100.0% 650 5697 37140
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 19, 2022, 7:05 a.m.
Last author Alexandra Fogtmann-Schulz

Activity in last 30 days

Activity in last year