View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings566
62.0% Translate
Words4832
58.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 23.0% 24.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Galician) 5d34b023b2
reacagal authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/gl_ES/manager.po
When User Action Detail Object
3 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Debe estar activa polo menos unha sección. Visite a configuración do fluxo de traballo para desactivar todos os envíos á revista.
3 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Editores/as de sección
3 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Só os editores/as e mais os editores/as de sección poden facer envíos.
3 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Engadir un editor/a de sección para que os envíos se lle asignen de forma automática. (De forma alternativa, pódense asignar editores/as de sección manualmente cando entra un envío.) No caso de que se engadise un editor/a de sección, pódeselle asignar automaticamente unha supervisión da REVISIÓN (avaliación por pares) ou da EDICIÓN (corrección de orixinais, maquetaxe e corrección de probas) dos envíos que teñen como destino esta sección. Os editores/as de sección créanse facendo clic en "Editores/as de sección", na sección "Roles" do apartado "Administración da revista".
4 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Crear unha sección
4 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Antes de eliminar esta sección, cómpre desprazar os artigos publicados nela a oturas seccións.
4 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Está seguro/a de que quere eliminar esta sección de forma permanente?
4 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Editores/as desta sección
4 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Aínda non hai editores/as de sección. Engada este rol polo menos a un usuario vía Administración > Configuración > Users & Roles first.
4 hours ago reacagal New translation Open Journal Systems/manager - Galician (gl_ES)
Non requirir resumos
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 566 4832 31814
Translated 62.0% 351 2840 18545
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 22, 2021, 12:55 p.m.
Last author Real Academia Galega

Activity in last 30 days

Activity in last year