View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings658
12.6% Translate
Words5718
12.1%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Indonesian) 1ff6cfc186
Satuh1 authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/lv_LV/manager.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago admin Committed changes Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Izveidot sadaļu
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Lai šo sadaļu varētu dzēst, tajā iesniegtie raksti ir jāpārvieto uz citām sadaļām.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Vai tiešām vēlaties neatgriezeniski dzēst šo sadaļu?
3 weeks ago ievat Translation changed Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Nepieprasa kopsavilkumusKopsavilkumi nav nepieciešami
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Šīs sadaļas redaktori
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Pagaidām nav sadaļu redaktoru. Vispirms pievienojiet šo lomu vismaz vienam lietotājam, izmantojot sadaļu Pārvaldība > Iestatījumi > Lietotāji un Lomas.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Nepieprasa kopsavilkumus
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Reģistrācijas sinhronizācija reģistrēs visus lietotājus norādītajā lomā norādītajā žurnālā vienā un tajā pašā lomā šajā žurnālā. Šī funkcija ļauj sinhronizēt žurnālus ar kopēju lietotāju kopu (piem., recenzenti).
3 weeks ago ievat Translation changed Open Journal Systems/manager - Latvian (lv_LV)
Esoša lietotāja reģistrēšanācija
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 658 5718 37142
Translated 12.6% 83 694 4371
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 22, 2022, 1:46 p.m.
Last author Ieva Tiltina

Activity in last 30 days

Activity in last year